DOLAR
 
2.274
EURO
 
2.881
ALTIN
 
89.973
BIST100
 
74.338


Eğitim Haberleri

Yorumlar     Haber Tarihi : 28.11.2013 12:05

MEB 28-29 Kasım2013 Ortak sınav için ÖRNEK soruları yayınladı T


Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçis Sistemi ortak sınavlarla alakalı olarak örnek gösterilebilecek soruları ilk kez yayınladı. Sınav 28-29 kasım 201


MEB 28-29 Kasım2013 Ortak sınav için ÖRNEK soruları yayınladı T

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçis Sistemi ortak sınavlarla alakalı olarak örnek gösterilebilecek soruları ilk kez yayınladı. Sınav 28-29 kasım 2013 de gerçekleşecek .
İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kendi bölgelerinde gerçekleşecek olan sınava dair; okul bilgileri, sınıf sayısı, sınıfta yer alan öğrenci sayısı bilgilerine ulaşabilmek için ‘MEB NEM İşlemleri’ modülünü kullanmaları gerekmektedir. Okullar ise sınav işlemleri modülü üzerinden girerek sınava girecek öğrenciler hakkında bilgilere ulaşabilir. Öğrenciler ve veliler ise öğrencinin sınava gireceği yer hakkında bilgilere e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden ulaşabilecek.
8 - 29 Kasım tarihlerinde 8. sınıflara yönelik yapılacak "merkezi ortak sınavlar" nedeniyle bütün ortaokullar ile ilkokul-ortaokul olarak hizmet veren okullar tatil edilecek.

İl milli eğitim müdürlükleri kendi illerinde sınav yapılacak okul bilgisini, sınav yapılacak sınıf sayısını ve sınıflardaki öğrenci sayısını, ilçe milli eğitim müdürlükleri ise kendi ilçelerinde sınav yapılacak okul bilgilerini (her bir okulda sınav olacak sınıf sayısını ve sınıflardaki öğrenci sayısını) e-okul sisteminde yer alan ’Bakanlık MEM İşlemleri’ modülünden giriş yaparak görecek.tüm detaylar habergazete.com’da yer alıyor...

Okullar da, kendi okullarında yapılacak ortak sınavlara katılacak tüm öğrencilere ait bilgileri, kendi okullarında öğrenim gördüğü halde mevcut imkanlardan dolayı başka okulda sınava girecek öğrenci bilgisini ve başka bir okulda öğrenim gördüğü halde kendi okulunda sınava girecek öğrenci bilgisini e-okul sisteminde yer alan ’Sınav İşlemleri’ modülünden giriş yaparak görebilecek.tüm detaylar habergazete.com’da yer alıyor... Veliler, velisi olduğu öğrencinin sınava gireceği okul, sınıf ve sıra bilgisini e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenebilecek. 

Teog Ortak sınavların birinci gün(28 kasım ) oturumlarında saat 9.00’da Türkçe, saat 10.30’da matematik, saat 12.00’de din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları yapılacaktır. 

Merkezi sınav sistemi örnek sorularıTeog sınavların ikinci gün oturumunda ise saat 9.00’da fen ve teknoloji, saat 10.30’da T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, saat 12.00’de yabancı dil sınavları yapılacak.Merkezi  sınav sistemi örnek soruları için Tıklayınız
Ortak sınavlar, öğrencilerin okullarında hâlihazırda girmiş oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde yapılmasıdır. 

• Çalışma takvimine göre konu ve kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında birinci dönemde yapılacak ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından birinci dönem ortak sınavın yapılacağı tarihe kadar olan konu ve kazanımlarla sınırlı olacaktır. 
• İkinci dönemde yapılacak ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından ikinci dönem ortak sınavın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konular ile sınırlı kalacaktır. tüm detaylar habergazete.com’da yer alıyor...

Örnek Ortak Sınav Soruları İçin Tıklayın

2014 Merkezi sınav tarihleri ve Kılavuzu Açıklandı.2014 Merkezi sınav tarihleri için habergazete.com sitemizi tıklayın.2014 Merkezi sınav tarihleri sbs yerine getirilen 2014 Merkezi sınavtarihleri ve Kılavuzu online yayınlandı 


Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlarına ilişkin kılavuza göre, 8. sınıf öğrencilerinin birinci dönem ortak sınavı 28-29 Kasım2013, ikinci dönem ortak sınavı ise 28-29 Nisan 2014’te yapılacak.


MEB’in yeni düzenlemesiyle 8. sınıflarda Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, dinkültürü ve ahlak 


bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri için her dönem, ikiyazılısı olanderslerden birincisinin, üç yazılısı olan derslerdenikincisinin sınavıortak yapılacak.


Bakanlık sınavlarla ilgili usul ve esasları içeren ’’2013-2014 Eğitim-Öğetim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e- Kılavuzu’’nu internetsitesinde yayınladı.


Kılavuzda yer alan bilgilere göre, ortak sınavlarda alınan puanlar yıl sonu başarıpuanı hesaplamasına dahil edilecek.


Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasındaTürkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi için iki katsayısıo dersin puanıyla çarpılarak herbir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanıhesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak.


-Sınav günü ders yok

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında öğrencilerin, 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanlarıyla 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınavpuanı toplanacak, elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezi sistemle öğrencialan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasındakullanılacak. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacak.


Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde, yurt dışında, KKTC ve Bakanlığa bağlıokulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle09.00, 10.30 ve 12.00’te başlayacak ve aynı anda gerçekleştirilecek.


Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü üç olmak üzere iki günde altı oturum halinde yapılacak. Sınav olan okullarda sınav günleriders yapılmayacak. Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendiokullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacak.


KKTC ve yurt dışında, MEB’e bağlı olmayan okullar hariç, ortak sınavlar ile ilgilitüm iş ve işlemler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencininherhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekiyor.


-Mazeret sınavına talep e-postayla bildirilecek

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Ortaksınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecek. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacak.


Yurt dışında bakanlığa bağlı olmayan okullar hariç, ortak sınavlara katılamayanöğrencilerin bilgileri okul müdürlüğünce sınav günü bitiminde e-okul sistemineişlenecek. Ortak sınavlara katılamayan diğer öğrenciler, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini ’’ortaksinav@meb.gov.tr’’ e-posta adresine, en geç ortak sınavlartamamlandıktan bir gün sonra gönderecek.


Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, ’’ilköğretim kurumlarıyönetmeliği 38. maddesi’’nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerekokul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitimmüdürlüklerine bildirilecek. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülenöğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavıyapılacak.


Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerindurumları puanla değerlendirilmeyecek ancak dönem puanı ve ortaöğretimeyerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacak.


-Sınav tarihleri

Ortaokul 8. sınıfları için birinci dönem ortak sınavı 28-29 Kasım 2013’te, busınavın mazeret sınavı ise 14-15 Aralık 2013’te yapılacak. Sınav sonuçları ocakayında açıklanacak.


İkinci dönem sınavları isi 28-29 Nisan 2014’te, mazeret sınavı ise 10-11 Mayıs 2014’te düzenlenecek. Sınav sonuçları ise haziran ayında açıklanacak.


-İlk oturumun sınavları Türkçe, matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi

Ortak sınavların birinci gün oturumlarında saat 9.00’da Türkçe, saat 10.30’damatematik, saat 12.00’de din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları yapılacak.


Sınavların ikinci gün oturumunda ise saat 9.00’da fen ve teknoloji, saat 10.30’da T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, saat 12.00’de yabancı dil sınavları yapılacak. Her sınav için 40’ar dakika süre verilecek.


Öğretmenler, sınavlarda kendi okullarından farklı bir okulda görevlendirilecek.

Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8. sınıf öğrencileriayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile değerlendirilecek.

-Sınava giriş şartları


Sınava girebilmek için öğrencilerde aranan şartlar şöyle:

’’2013-2014 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8. sınıfında öğrenim görmek, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt ve devamda yaş sınırını doldurmamış olmak ve açık öğretim ortaokulunun 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak, bu eğitim öğretim yılında yurt dışında bakanlığa bağlı okulların 8. sınıfındaöğrenim görüyor olmak, yurt dışında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, Türkiye’deki 8. sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak, KKTC’dekiöğrenciler için Türkiye’deki 8. sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.’’


Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ortak sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi, e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayınlanacak. Sınavda öğrenci adınadüzenlenmiş cevap kağıdı bulunacak.

Bakanlıkça, ortaöğretim ortak sınavlarına ilişkin yayınlanan kılavuza göre,sınavlara girmek için ücret yatırılmayacak. E-okul sistemine kayıtlı 8. sınıföğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacak.


Öğrenciler ayrıca 2014 PYBS’ye girmeyecek. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8. sınıf öğrencilerinin başvuruları 2014 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okulmüdürlüklerince e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.


Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri ise açık öğretimortaokulu müdürlüğünce takip edilecek.


Yurt dışında bakanlığa bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyenöğrenciler, bu kılavuzda yer alan ilgili formu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya konsolosluk yetkililerine onaylatacak. Gerekli belgeler posta yoluylagönderilebilecek, faksla bildirilen formlar kabul edilmeyecek.


-Okul müdürleri bilgileri güncelleyecek

Okulda kayıtlı öğrencilere ait bilgileri, e-Okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak, doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek okulmüdürlüklerinin sorumluluğunda olacak.


Okul müdürleri aynı zamanda sınava girecek öğrenciler ile velileri bilgilendirecek, rehberlik edecek. Öğrencilerin sınava gireceği sınıf ve sırayı gösteren listenin çıktısını e-okul sistemi üzerinden alarak okullarında ilan da edecek müdürler,öğrencilerin fotoğraflarını güncelleyecek.


Müdürler okulunda sınav hizmeti alması gereken engelli öğrenci varsa buöğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)Müdürlüğüne yönlendirecek ve gerekli bilginin sisteme işlenip işlenmediğini detakip edecek.


-Sınava girilecek sınıf e-okuldan görülebilecek

Öğrenciler, ortak sınavlarda, e-Okul sisteminde kayıtlı olduğu zorunlu yabancı dil dersinden sorumlu olacak. Buna bağlı olarak, okulunda birden fazla yabancı dil dersi alanların, şubesi değişenlerin, nakil işlemi yapılanların, zorunlu yabancı dil dersinin e-Okul sistemine işlenmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdibildirimleri dikkate alınmayacak.


İşitme ve/veya zihinsel engeli öğrencinin yabancı dil sınavına katılması için velisi yazılı başvuru yapacak.


Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen öğrencilerin bilgileri sınav günü son oturumdansonra e-okul sistemine işlenecek.


Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi, e-okul ve veli bilgilendirme sistemiüzerinden yayınlanacak. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi iseveli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınavagireceğini görebilecek.


-Engelli öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereçleri getirebilecek

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sınavlarda özelliklerine uygun hizmetalabilecek. Örgün eğitime devam edenler okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu RAM’a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık öğretim ortaokulumüdürlüğüne 25 Ekim 2013 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor.


Okul müdürlükleri, velininin de görüşünü alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgiliişlemlerin takibinden birinci derecede sorumlu olacak.


Sınav hizmetiyle ilgili yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin, (evde ve hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekiyor.


Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere, RAM tarafından MEBBİS-RAM Modülü’neişlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecek. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet sağlanamayacak.


Bu öğrenciler sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavlarda kullanabilecek.


Görme, işitme engeli, ruhsal ve duygusal bozukluğu, yaygın gelişimselbozukluğu, bedensel, zihinsel engeli olan öğrencilere sınavda 15’er dakika eksüre verilecek. Engel türüne göre bazı öğrenciler ise tek kişilik sınıflarda sınavaalınacak.


Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereçkullanan öğrenciler giriş katlardaki sınıflara yerleştirilecek. Sınıflarda kullanılacakmasa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecek.


-Geç gelene ek süre verilmeyecek

Öğrenciler, sınav salonlarına, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyogibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarbulunmaksızın sınava alınacak.


Bunları bulundurduğu belirlenen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacak.


Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacak. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunanöğretmenlere ait olacak.


Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerinönünde açarak cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacak.


Öğrenci, cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınavgörevlileri bu durumu tutanak altına alacak.


Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacakdurumdaysa yeni bir cevap kağıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevliöğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak.


Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecek. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecek.


Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacak. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecek.


-Kopyadan sınav iptal edilecek

Öğrenci, cevap kağıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacak. Öğrenci, cevap kağıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle kendisi atacak.


Cevap kağıdında bulunan "Bu Bölüme Dokunmayınız" kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecek.

Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olacak, öğrenci A kitapçığını kullanıyorsa cevap kağıdında kitapçık türü bölümünün "A" yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa "B" yuvarlağını işaretleyecek. Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edecek.


Her sorunun 4 seçeneği olacak. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecek. Cevap kağıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacak.


Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecek.


Sınavlardan sonra cevap kağıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı sınıfta sınavlara giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılacak. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilecek.Kaynak: Kaynak belirtilmedi
Editör: Abdullah Ünlü
Sizde Yorum Yapın Fikrinizi Paylaşın...
Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.


YORUMLAR
Ziyaretçi - 319 gün 3 saat önce
sınav çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook zordu
0
0%
0
Ziyaretçi - 317 gün önce
ingilizce çok zordu ve 3 fulum var mat türk fen ing zordu
0
0%
0
Ziyaretçi - 328 gün 14 saat önce
SBS yi görmedik ya o iyi
3
20%
5
Ziyaretçi - 328 gün 23 saat önce
abi cok iyi yaa
14
40%
11
 • Volkan Demirel’den derbi yorumu! Sneijder’in şutlarını...
 • Ekmeğin içinden öyle bir şey çıktı ki...
 • Kerem Bursin; Tuvalet bile temizledim
 • Bu sefer de kulağını kesti!
 • Kadir Doğulu’dan sevgilisiyle yeni poz
 • Sneijder’den Hagi itirafı!
 • Şok yarışma!
 • 50 yaşındaki adam beni satın aldı!
 • Elimizde sevişme görüntülerin var!
 • Ölen ninesinden gelen SMS şoke etti!

Eğitim KATEGORİSİNDEKİ DİĞER HABERLER

EN SON EKLENEN VİDEOLAR
EN SON EKLENEN FOTO GALERİLER
SON YORUMLAR