DOLAR
 
2.263
EURO
 
2.873
ALTIN
 
88.586
BIST100
 
74.632


Eğitim Haberleri

Yorumlar     Haber Tarihi : 19.12.2012 09:24

2013 LYS-1 LYS-2 LYS-3 LYS-4 Sınav Konuları...


2013 LYS-1 "Matematik-Geometri Sınavı" konuları, 2013 LYS-2 Fen Bilimleri "Fizik-Kimya-Biyoloji" Konuları, 2013 LYS-3 "Edebiyat-Co


LYS

HABER GAZETE - 2013 LYS-1 "Matematik-Geometri Sınavı" konuları, 2013 LYS-2 Fen Bilimleri "Fizik-Kimya-Biyoloji" Konuları, 2013 LYS-3 "Edebiyat-Coğrafya" Konuları, 2013 LYS-4 Sosyal Bilgiler "Tarih-Coğrafya-Felsefe" Konuları...

2013 LYS-1 "Matematik-Geometri Sınavı" konuları! İşte konular:

LYS’de büyük önem taşıyan "Matematik-Geometri Sınavı" konuları aşağıda belirtilmiştir, Sınavda başarılı olmak isteyen her aday bu konulara iyi çalışmalıdır. "Matematik-Geometri Sınavı" Konuları‘nı iyi bilmek ve düzenli bir çalışma yürütmek büyük önem taşıyor. Matematik testinde Limit, Türev, İntegral konuları adayların en fazla zorlandıkları fakat aynı zamanda en çok soruyla sınavda büyük öneme sahip konular. 2013 Lys-1 Matematik-Geometri Sınavı 16 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

İşte 2013 LYS-1 Konuları:
    
1-Polinomlar    
2-II. Dereceden Denklemler    
3-II. Dereceden Eşitsizlikler    
4-Parabol    
5-Permütasyon, Kombinasyon, Binom ve Olasılık    
6-Trigonometri    
7-Logaritma    
8-Karmaşık Sayılar    
9-Tümevarım (Toplam ve Çarpım Sembolleri    
10-Diziler ve Seriler    
11-Özel Tanımlı Fonksiyonlar    
12-Limit ve Süreklilik    
13-Türev    
14-İntegral    
15-Lineer Cebir (Matris ve Determinant)
    
İşte 2013 LYS-1 "Geometri" Konuları:
    
1-Doğruda Açılar    
2-Üçgende Açılar    
3-Açı Kenar Bağıntıları    
4-Dik Üçgen    
5-Açı ortay    
6-Kenarortay    
7-Açı ortay – Kenarortay    
8-Özel Üçgenler    
9-Üçgende Alan    
10-Üçgende Benzerlik    
11-Benzerlik Alan    
12-Çokgenler – Dörtgenler    
13-Paralelkenar – Eşkenar – Dörtgen    
14-Dikdörtgen – Kare    
15-Yamuk – Deltoid    
16-Çemberde Açı    
17-Çemberde Uzunluk    
18-Dairede Alan    
19-Doğrunun Analitik İncelenmesi    
20-Uzay Geometri    
21-Prizmalar    
22-Piramitler    
23-Çemberin Analitik İncelenmesi    
24-Vektörler    
25-Koniklerin Analitik incelenmesi    
26-Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri

2013 LYS-2 Fen Bilimleri "Fizik-Kimya-Biyoloji" Konuları! İşte konular:

LYS-2 Fen Bilimleri "Fizik-Kimya-Biyoloji" Konuları, LYS-2 Fen Bilimleri sınavında  Fizik testi 30 sorudan, Kimya testi 30 sorudan ve Biyoloji testi 30 sorudan olmak üzere toplam 90 sorudan oluşan bir testten oluşmaktadır, LYS-2 Fen Bilimleri "Fizik-Kimya-Biyoloji" Konuları büyük önem taşıyan konulardadır. 2013 Lys-2 Fen Bilimleri Sınavı 22 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek.
    
2013 LYS-2 Kimya Konuları:

1-Atomun Yapısı    
2-Mol Kavramı    
3-Periyodik Sistem    
4-Elementler Kimyası    
5-Oksitler    
6-Kimyasal Türler Arası Etkileşimler    
7-Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri    
8-Gazlar    
9-Hal Değişimleri ve Isı – Sıcaklık    
10-Çözeltiler    
11-Kimyasal Tepkimelerde Enerji    
12-Reaksiyon Hızı    
13-Kimyasal Denge    
14-Sulu Çözeltilerde Denge    
15-Asitler ve Bazlar    
16-Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik    
17-Elektro Kimyasal piller    
18-Elektroliz    
19-Organik Kimyaya Giriş    
20-Alkanlar    
21-Alkenler    
22-Alkinler    
23-Alkoller ve Eterler    
24-Aldehitler ve Ketonlar    
25-Karboksilli asitler ve Esterler    
26-Alifatik Amonyak Türevleri    
27-Aromatik Bileşikler    
28-Organik Reaksiyonlar    
29-Çekirdek Kimyası
            
2013 LYS-2 Biyoloji Konuları:

1-Hücresel Solunum    
2-Fotosentez (değişiklikler var denklemlerde    
3-Hücre Bölünmesi ve Üreme    
4-Bitkilerde Üreme ve Gelişme    
5-Hayvanlarda Üreme ve Geliflme    
6-Protein Sentezi    
7-Kalıtım ve Biyoteknoloji    
8-Evrim ve Davranış    
9-Bitkisel Dokular ve Bitki Organları    
10-Bitkilerde Taşıma    
11-Bitkilerde Beslenme    
12-Bitkilerde Büyüme    
13-Hayvansal Dokular    
14-Sinir Sistemi ve Duyu Organları    
15-Endokrin Sistem    
16-Destek ve Hareket Sistemi    
17-Sindirim Sistemi    
18-Dolaşım Sistemi    
19-Solunum Sistemi    
20-Boşaltım Sistemi    

 2013 LYS-2 Fizik Konuları:
    
1-Fiziğin Doğası    
2-Birimler    
3-Vektör ve Kuvvet    
4-Moment -Denge    
5-Ağırlık Merkezi    
6-Basit Makinalar    
7-Doğrusal Hareket    
8-Dinamik    
9-Enerji    
10-Yeryüzünde Hareket    
11-Düzgün Dairesel Hareket    
12-Basit Harmonik Hareket    
13-Keppler Yasaları    
14-İtme -Momentum    
15-Madde ve Özellikleri    
16-Basınç    
17-Sıvıların Kald›rma Kuvveti    
18-Isı -Sıcaklık -Genleflme    
19-Gölge    
20-Düzlem Ayna    
21-Küresel Aynalar    
22-Renk    
23-Kırılma    
24-Mercekler    
25-Aydınlanma    
26-Yay Dalgaları    
27-Su Dalgaları    
28-Su Dalgalarında Girişim    
29-Ses Dalgaları    
30-Işık Teorileri    
31-Işığın Tanecik Modeli    
32-Elektrik Alan -Potansiyel fark    
33-Paralel Yüklü Levhalar    
34-Sığa -Kondansatör    
35-Emk -Zıt Emk    
36-Elektromagnetizma    
37-Elektromagnetik İndüksiyon    
38-Alternatif Akım    
39-Transformatör    
40-Modern Fizik    
41-Astronomi    
42-Elektromagnetik Dalgalar    
43-Atom Fiziği    
44-Nükleer Fizik

2013 LYS-3 "Edebiyat-Coğrafya" Konuları! İşte konular:

2013 LYS-3 "Edebiyat-Coğrafya" Konuları,  LYS-3 sınavı 56 Edebiyat, 24 Coğrafya olmak üzere toplam 80 sorudan oluşan bir testtir. Edebiyat sorularının 23 tanesi Dil ve Anlatım konularından, 33 tanesi ise Edebiyat Bilgileri konularından oluşmaktadır. Coğrafya testinde ise toplam 24 sorunun dağılımı konulara göre hemen hemen aynıdır. 2013 Lys-3 Edebiyat-Coğrafya Sınavı 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.
   
2013 LYS-3 Edebiyat Konuları:
    
1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı    
2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı    
3-Halk Edebiyatı    
4-Divan Edebiyatı    
5-Tanzimat Edebiyatı    
6-Servet-i Fünun Edebiyatı    
7-Fecr-i Ati Edebiyatı    
8-Milli Edebiyat Dönemi    
9-Cumhuriyet Edebiyatı    
10-Batı Edebiyatı    
11-Edebî Akımlar    
12-Edebî Sanatlar    
13-Şiir Bilgisi    
14-Nesir Bilgisi    
15-Ayrıca YGS Türkçe Konuları    

2013 LYS COĞRAFYA KONULARI
    
1-DOĞAL SİSTEMLER
    
     Topografya ve Kayaçlar    
     Levha Hareketlerinin Etkileri    
     Levha Hareketlerinin Etkileri    
     Doğadaki üç Unsur ( Su – Türkiye’nin Su varlığı    
     Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı    
     Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye’de Görülen Bitki Türleri    
     Biyoçeşitlilik    
     Ekosistemin İşleyişi    
     Enerji akışı ve madde döngüsü    
     Hidroelektrik Potansiyel    
     Doğadaki ekstrem Olaylar
    
2-BEŞERİ SİSTEMLER
    
     Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı    
     Nüfusun Nitelikleri    
     Göçlerin neden ve sonuçları    
     Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları    
     Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri    
     Türkiye’de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği    
     Türkiye’nin Nufus Politikası
    
3-EKONOMİK FAALİYETLER    


     Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri    
     Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri    
     Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması    
     Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar
    
4-MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
    

     Türkiye’nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye    
     Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler    
     Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri    
     Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri    
     Türkiye’de Hayvancılık    
     Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları    
     Sanayi ve Turizm (Genel    
     Türkiye’de Sanayi ve Turizm    
     Dünya’da Ulaşım ve Ticaret    
     Türkiye’de ve Ulaşım ve Ticaret    
     Ekonomil Faaliyetler (Genel
    
5-ÇEVRE VE TOPLUM    

     Doğal Afetler    
     Türkiye’de Doğal Afetler    
     Doğal Kaynaklar ve Çevre    
     Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri    
     Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri    
     Küresel Çevre Sorunları    
     Küresel Çevre Sorunları
    
6-KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER
    

     Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler    
     Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri    
     Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( İç Bölgeler    
     Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri    
     Ülkeleri Tanıyalım    
     Ülkeleri Tanıyalım    
     Ülkeleri Tanıyalım    
     Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler

2013 LYS-4 Sosyal Bilgiler "Tarih-Coğrafya-Felsefe" Konuları! İşte konular:


2013 LYS-4 Sosyal Bilgiler "Tarih-Coğrafya-Felsefe" Konuları, Sosyal Bilimler testi 44 tarih sorusu, 30 Felsefe Grubu sorusu ve 16 Coğrafya sorusu olmak üzere toplam 90 sorudan oluşmaktadır. 2013 Lys-4 Sosyal Bilimler Sınavı 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek.

2013 LYS-4 Tarih Konuları:
       
Genel Türk Tarihi
    
1-İlk Türk Devletleri    
2-Türk İslam Devletleri    
3-Türkiye (Anadolu Tarihi)
    
Osmanlı Tarihi    

4-Beylikten Devlete (1300 – 1453    
5-Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600    
6-Arayış Yılları (XVII. yüzyıl    
7-Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl    
8-En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922
    
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi    

9-XX. Yüzyıl Başlarında Dünya    
10-II. Dünya Savaşı    
11-Soğuk Savaş Dönemi    
12-Yumuşama Dönemi ve Sonrası    
13-Küreselleşen Dünya   
 
2013 LYS-4 Coğrafya-2 Konuları:
    
1-Doğal Sistemler    
2-Beşeri Sistemler    
3-Mekansal Bir Sentez: Türkiye    
4-Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler    
5-Çevre ve Toplum    
6-Ayrıca YGS ve LYS-3 Coğrafya Konuları    

2013 LYS-4 Psikoloji Konuları:

1-Psikolojinin Alanı    
2-Organizma ve Çevre    
3-Öğrenme    
4-Bellek, Düşünme ve Bilinç    
5-Ruh Sağlığı    
6-Zeka ve Kişilik    
7-Sosyal Davranış    

2013 LYS-4 Mantık Konuları:
    
1-Mantığın Alanı    
2-Klasik Mantık 1 Kavram, Terim, Beş Tümel, Tanım    
3-Klasik Mantık 2 Önermeler ve Önermeler Arasındaki İlişkiler    
4-Klasik Mantık 3 Çıkarım ve Kıyas    
5-Sembolik Mantık Önermeler Mantığı    
6-Denetlemeler    
7-Niceleme Yüklemeler Mantığı    

2013 LYS-4 Sosyoloji Konuları:
    
1-Sosyolojiye Giriş    
2-Toplumsal Yapı    
3-Toplumsal Kavramlar 1 Aile ve Ekonomi    
4-Toplumsal Kavramlar 2 Siyaset ve Din    
5-Kültür    
6-Toplumsal Değişme  

  • Galatasaray’ın Arsenal maçına olay hakem!
  • Mesut çekindiği G.Saraylı futbolcuları açıkladı
  • Gülben Ergen’den düğün sonrası ilk fotoğraf
  • Galatasaray’ın yıldızı hakkında flaş iddia!
  • Boşanmanın ardından olay sözler
  • Tuba Büyüküstün ve eşiyle ilgili şok iddia
  • IŞİD KObani’den vazgeçmiyor!Yeni bir saldırı dalgası..
  • FLAŞ! Tuba Büyüküstün Onur Saylak çifti boşanıyor iddiası
  • Erdoğan ve Gamze’nın buluşması sonrası....
  • Olay yaratan Messi iddiası
  YORUMLAR
  Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.


  Eğitim KATEGORİSİNDEKİ DİĞER HABERLER

  EN SON EKLENEN VİDEOLAR
  EN SON EKLENEN FOTO GALERİLER
  SON YORUMLAR