DOLAR
 
2.274
EURO
 
2.881
ALTIN
 
89.973
BIST100
 
74.338


Eğitim Haberleri

Yorumlar     Haber Tarihi : 05.02.2013 12:05

16 Şubat 2013 İş Bankası Sınavı Memur Alımı Başvuru Koşullar


iş bankası 16 şubat 2013 bölgesel memur alım sınavları başvuruları ve koşulları. 16 şubat iş bankası sınavı başvuruları koşulları ve hangi b


16 Şubat 2013 İş Bankası Sınavı Memur Alımı Başvuru Koşullar

16 şUBAT 2013 BÖLGESEL MEMUR ALIM SINAVLARI BAşVURU BeLGeLERi

Bankamızın DiYARBAKIR, ERZURUM, GAZiANTEP ve KONYA bölgelerindeki şubelerinde görevlendirilmek üzere sınavla Memur alımı gerçekleştirilecektir. 16 ġubat 2013 Cumartesi günü yapılacak olan Memur Alım Sınavı ve izleyen aşamalar sonucunda başarılı bulunan adaylarımıza, kadro olanaklarımız doğrultusunda aşağıdaki illerde ve bu illere bağlı ilçelerde bulunan şubelerimiz için görev teklifi yapılacaktır.
DĠYARBAKIR BÖLGE
GAZĠANTEP BÖLGE
BATMAN
Batman Şehir İçi
ADIYAMAN
Adıyaman Şehir İçi
BĠTLĠS
Bitlis
Gölbaşı/Adıyaman
Tatvan/Bitlis
Kahta/Adıyaman
DĠYARBAKIR
Bismil/Diyarbakır
GAZĠANTEP
Gaziantep Şehir İçi
Ergani/Diyarbakır
KAHRAMANMARAġ
Afşin/Kahramanmaraş
HAKKARĠ
Hakkari Şehir İçi
Elbistan/K.Maraş
MARDĠN
Kızıltepe/Mardin
Göksun/K.Maraş
Nusaybin/Mardin
Pazarcık/K.Maraş
SĠĠRT
Siirt
ġIRNAK
Cizre/Şırnak
KONYA BÖLGE
Silopi/Şırnak
AKSARAY
Aksaray
Şırnak
KARAMAN
Karaman
VAN
Van Şehir İçi
KONYA
Konya Şehir İçi
Erciş/Van
Cihanbeyli/Konya
Çumra/Konya ERZURUM BÖLGE
Ilgın/Konya
AĞRI
Patnos/Ağrı
Karapınar/Konya
ERZURUM
Oltu/Erzurum
Akşehir/Konya
KARS
Kağızman/Kars
Kulu/Konya
Kars
Seydişehir/Konya
MUġ
Muş
Yunak/Konya
Adaylar sınava yukarıda belirtilen dört bölgeden sadece biri için baĢvuruda bulunabileceklerdir.
işe Alım Süreci
Memur alım süreci
 Başvuru
 Genel Yetenek Testi
 Mülakat
 Belge hazırlama
aşamalarından oluşmaktadır. Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro olanaklarımız doğrultusunda, Memur pozisyonunda görevlendirilecektir.
Mülakatta başarılı bulunan adaylarımıza, mevcut durum itibariyle kadro açığı bulunmamakla birlikte sınav süreci esnasında kadro ihtiyacı oluşan farklı il ve ilçelerdeki şubelerimiz için de görev teklifi yapılabilecektir.
Bankaya yeni alınanların nakil istekleri Bankada işe başladıkları tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe dikkate alınmamaktadır. Bu tarihten sonraki talepler kadro açıkları doğrultusunda değerlendirilecektir.
Başvuru
Sınava başvurular 07 ġubat 2013 PerĢembe günü saat 10:00’a kadar sadece ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir.
İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti gönderilecektir.
Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.
Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında bırakılacaklardır.

Sınav

Sınav Yöntemi
Sınavın ilk aşaması Genel Yetenek Testi’dir. İlk aşama sonucunda uygun bulunan adaylar ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek olan mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
Sınav Yeri
Sınavın Genel Yetenek Testi aşaması; DĠYARBAKIR, ERZURUM, GAZĠANTEP ve KONYA illerinde gerçekleştirilecektir (Mülakat aşamasının gerçekleştirileceği yerler yazılı aşamada başarılı olan adaylara daha sonra bildirilecektir).
Sınav Tarihi
Yazılı sınav 16 ġubat 2013 Cumartesi günü yapılacaktır.
Sınav Davetleri
Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 11 ġubat 2013 Pazartesi gününden itibaren İş Başvuru Formunda yer alan BaĢvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Belge Hazırlama
Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.

Başvuru Koşulları
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 16.02.1983 ve sonrasında doğmuş olmak
 Diyarbakır Bölge sınavına Katılacaklar Ġçin: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Van
Gaziantep Bölge Sınavına Katılacaklar Ġçin: Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş
Erzurum Bölge Sınavına Katılacaklar Ġçin: Ağrı, Erzurum, Kars, Muş
Konya Bölge Sınavına Katılacaklar Ġçin: Aksaray, Karaman, Konya
illerinde ikamet ediyor olmak
 Kamu haklarından yoksun bulunmamak
 Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak
 Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak
 Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 31 Mart 2014 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak,
 Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe alım aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)
 Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat ve değerlendirme merkezi aşamasında başarısız sayılmamış olmak
 Üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aĢağıdaki bölümlerinden mezun olmak (AĢağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmıĢ, yabancı ülkelerdeki eĢitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da baĢvuruları kabul edilmektedir.)

http://media.dunyabulteni.net/250x190/2012/12/15/turkiye-is-bankasi.jpg


BÖLÜM
BÖLÜM

Aktüerya
Kamu Yönetimi
Aktüerya Bilimleri
Kontrol Mühendisliği (*)
Avrupa Birliği İlişkileri
Küresel ve Uluslararası İlişkiler
Bankacılık
Makine Mühendisliği (*)
Bankacılık ve Finans
Makine ve İmalat Mühendisliği (*)
Bankacılık ve Finansman
Maliye
Bankacılık ve Sigortacılık
Matematik
Bilgi Teknolojileri
Matematik Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri (*)
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (*)
Matematik-Bilgisayar
Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi (*)
Mekatronik Mühendisliği (*)
Bilgisayar Mühendisliği (*)
Muhasebe
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları (*)
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi
Muhasebe ve Denetim
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Bilgisayar-Enformatik
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (*)
Muhasebe ve Finansman
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (*)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Pazarlama
Ekonometri
Pazarlama / Satış Yönetimi
Ekonomi
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Ekonomi ve Finans
Sermaye Piyasası
Ekonomi-Yönetim Bilimleri
Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
Sigortacılık
Elektrik Mühendisliği(*)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)
Sistem Mühendisliği (*)
Elektronik Mühendisliği (*)
Siyaset Bilimi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Endüstri Mühendisliği
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği (*)
Enformasyon Teknolojileri
Toplumsal ve Siyasal Bilimler
Enformatik
Uluslararası Finans
Enformatik (Almanca)
Uluslararası İlişkiler
Finans Matematiği
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
Halkla İlişkiler
Uluslararası İşletme
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Uluslararası İşletmecilik
Hukuk
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
İktisat
Uluslararası Ticaret
İletişim
Uluslararası Ticaret ve Finansman
İletişim Bilimleri
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İnşaat Mühendisliği (*)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
İstatistik
Uluslararası, İktisat, İşletme Programları
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Uygulamalı Matematik
İş İdaresi
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
İşletme
Yazılım Mühendisliği (*)
İşletme Bilgi Yönetimi
Yönetim Bilimleri
İşletme Enformatiği
Yönetim Bilişim Sistemleri
İşletme Mühendisliği
Yönetim ve Organizasyon
İşletme-Ekonomi
(*) Söz konusu bölümlerden mezun kiĢilerin baĢvuruları; iĢletme, iktisat, ekonomi, maliye, bankacılık
ve dengi dallarda yüksek lisans yapmıĢ olmaları Ģartı ile kabul edilecektir.

Kaynak: Kaynak belirtilmedi
Editör: Haşim Ayyıldız
Sizde Yorum Yapın Fikrinizi Paylaşın...
Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.


YORUMLAR
  • Volkan Demirel’den derbi yorumu! Sneijder’in şutlarını...
  • Ekmeğin içinden öyle bir şey çıktı ki...
  • Kerem Bursin; Tuvalet bile temizledim
  • Bu sefer de kulağını kesti!
  • Kadir Doğulu’dan sevgilisiyle yeni poz
  • Sneijder’den Hagi itirafı!
  • Şok yarışma!
  • 50 yaşındaki adam beni satın aldı!
  • Elimizde sevişme görüntülerin var!
  • Ölen ninesinden gelen SMS şoke etti!

  Eğitim KATEGORİSİNDEKİ DİĞER HABERLER

  EN SON EKLENEN VİDEOLAR
  EN SON EKLENEN FOTO GALERİLER
  SON YORUMLAR