14 Ağustos 2020 Cuma 05:53
 

Feyzioğlu'ndan işçiler için avukat talebi

Feyzioğlu'ndan işçiler için avukat talebi
15 Mart 2019 Cuma 20:18

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, avukatların ve baroların işçinin yanında olduğunu ve işçilerin yanına avukat vermek zorunda olduklarını belirtti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, avukatların ve baroların işçinin yanında olduğunu ve işçilerin yanına avukat vermek zorunda olduklarını belirterek, "Bunun için teklifimiz çok somut, net ve işlevsel. Arabuluculuk müzakeresine davet edilen ya da kendisi işi arabulucuya götüren işçi barodan talep etmesi halinde maddi durum araştırması yapılmaksızın baronun tayin ettiği bir avukattan yararlanma hakkına sahip kılınmalı" dedi.

Feyzioğlu, TBB Emek Komisyonu tarafından düzenlenen "Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku" konulu sempozyumun açılışında yaptığı konuşmasını, iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelmiş arabuluculuk meselesine ayırdı. Yargıtay'ın 30-35 yılda yerleştirdiği özellikle sendikasız, örgütsüz işçiyi koruyan içtihadının, arabulucuda yapılan anlaşma tutanağı yoluyla geçersiz kılındığını belirten Feyzioğlu, şöyle konuştu:

İşçinin hakkını verin, uyuşmazlık olmasın

"Bir arabulucunun aynı gün bir, iki meseleyi çözüme kavuşturması beklenir. Ancak bir iş yerinden 150, 200, 300 arabulucu tutanağı çıkıyorsa orada bir müzakere yoktur. İşçinin önüne para dolu bir zarf ya da rakam konulmakta, imzala al paranı denilmektedir. Hani nerede 30 gün sonra ibranamenin verilmesi? Hani nerede kalem kalem alacağın listelenmesi? Hani nerede işçinin özgür iradesinin hiçbir şekilde zarar görmemesi ilkesi? Hani nerede dezavantajlı tarafın korunması? Bunların hiçbiri yok. Memlekette grev hakkına, toplu sözleşme yapma hakkına sahip olan işçi sayısı bir milyonu bulmaz. Sendikaların örgütlü koruyuculuğundan işçi mahrumdur. Elbette Yargıtay ve mahkemeler tarafından işçi korunacaktır. İşçini hakkını verin uyuşmazlık olmasın."

Sosyal devlet ilkesine aykırı

Arabuluculuğun bu şekilde suistimal edilmesinin sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunun altını çizen Feyzioğlu, bu durumun bir süre sonra toplumsal bir patlamanın sebebi olabileceği uyarısında bulundu. Feyzioğlu, "Çözüm avukatlardadır. Çözüm barolardadır. Tıpkı 1992 senesinde karakollardaki işkencenin önlenmesi için meclis iradesiyle avukatların ifade almaya katılımı nasıl sağlandı ve büyük ölçüde çözüme ulaşıldıysa, aynı şekilde arabuluculukta da barolar ve avukatlar sayesinde çözüm olacaktır" diye konuştu.

İşçiler avukattan yararlanma hakkına sahip kılınmalı

Feyzioğlu, çözüm önerilerini de şöyle sıraladı:

"-Bunun için teklifimiz çok somut, çok net ve çok işlevsel. Arabuluculuk müzakeresine davet edilen ya da kendisi işi arabulucuya götüren işçi barodan talep etmesi halinde maddi durum araştırması yapılmaksızın baronun tayin ettiği bir avukattan yararlanma hakkına sahip kılınır.

-Baro bu avukatı adli yardım gönüllü avukat listesinden tayin etmekle birlikte bu gönüllü avukat listesinin altında bir alt küme açar. İş uyuşmazlığında taraf vekilliği eğitimini almış, tamamlamış avukatlar arasından atama yapılır.

-Bu uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 50'sinin arabulucuda anlaşma ile sonuçlandığı düşünüldüğünde 100 milyon liralık bir kaynağın ayrılması yeterli olacak. Bu paranın kaynağı da var. İşsizlik fonundan yüzde yarım gibi bir kaynağı yılda aktardığımızda işçinin menfaatine kullanmış oluyoruz. İşçinin yanına, onun elini tutacak, 'sakın anlaşma, anlaşırsan alın terinden vazgeçiyorsun' diyecek veya 'anlaş, üç sene sonra şu rakamı alacaksın, alalım, faiziyle birlikte hesapladığımızda değer' diyecek bilgili bir avukat veriyoruz. İşçinin işvereni karşısında, işverenin mali müşaviri karşısında, işverenin maddi gücü karşısında ezilmesini önlüyoruz. Bu kadar."

Mutabık kaldık

"Arabuluculukta bizim işçinin yanına avukat verme zorunluluğumuz vardır" diyen Feyzioğlu, "Bu öneriyi bir kez daha ortaya koyuyorum. Bu konuda Türk İş Başkanı, Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikalar Başkanı ve tüm heyetle, Yargıtay Başkanı, Yargıtay iş dairelerinin çeşitli üyeleriyle görüşme yaptım. Ana hatlarında mutabık kaldığımızı memnuniyetle söyleyebilirim. Sendikalarımızda destek verirse bunu elbirliğiyle başarırız kanaatindeyim" diye konuştu. 


Bu haber 4203 defa okundu

DİĞER HABERLER