26 Şubat 2021 Cuma 19:11
 

İş Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır?

İş Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır?
01 Şubat 2021 Pazartesi 10:51

Özel ihtisas mahkemeleri olan iş mahkemeleri, işçi ile işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda görülen davalara bakmakla yükümlüdür. Farklı sebeplere bağlı olarak işçi ile işveren arasında, kanunda belirtilmiş hükümlere aykırı davranması halinde dava konusu işlemler iş mahkemelerinde görülür.

Özel ihtisas mahkemeleri olan iş mahkemeleri, işçi ile işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda görülen davalara bakmakla yükümlüdür. Farklı sebeplere bağlı olarak işçi ile işveren arasında, kanunda belirtilmiş hükümlere aykırı davranması halinde dava konusu işlemler iş mahkemelerinde görülür. Özellikle işçilerin, haklarını ihlal edilmesi halinde mevzuatta belirtilen usullere göre başvuru yapılması halinde, mahkemede verilecek karar doğrultusunda işçiler talep ettikleri haklarını elde edebilirler.Bunun için İş mahkemesi avukatı aracılığıyla hukuki işlemlerin yürütülmesi davanın olumlu yönde sonuçlanması açısından çok önemlidir.

İş Mahkemesine Hangi Sebeplere Bağlı Olarak Dava Açılabilir?

İş kanunu başta olmak üzere diğer ilgili mevzuatta yer alan hükümlere göre işçi ile işveren arasında çözülemeyen ihtilaflı meselelerde taraflar, kanunda öngörülen hak ve taleplerine ilişkin iş mahkemelerine dava açabilirler. İşçi ile işveren arasında genellikle dava konusu eylemler şunlardır:

·         İşçinin çalıştığı süre boyunca ödenmeyen ücretlerine dair talepleri

·         Kıdem tazminatı talepleri

·         İş sözleşmesinin, mevzuata aykırı olarak işveren ya da işçi tarafından geçerli bir sebep olmaksızın feshedilmesi halinde işçi iade davası talebinde bulunabilir.

·         İşçi ya da işverenin, iş sözleşmesi fesih olmasına dair tazminat talepleri

·         İşçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirlenen sürelere uyulmaması halinde, ihbar tazminatı taleplerine ilişkin iş mahkemelerine dava açılabilir.

·         Yıllık izin ücreti

·         Genel tatil, hafta tatili alacakları

·         Fazla mesai alacakları

İş mahkemesi yukarıda genel hatları ile belirtilen durumlara bağlı olarak açılan davalara bakmakla yükümlüdürler.Davanın seyri boyunca hukuki destek alınması, davanın kişi lehine sonuçlanmasında çok etkilidir.

İş Mahkemesine Dava Açma Aşamaları

İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için yetkili İş Mahkemesi’ne başvuru yapılmalıdır.İş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müracaat edilmelidir.Açılacak davalarda öncelikle yetkili İş Mahkemesi Hâkimliğine hitaben dilekçe yazılmalıdır.Dilekçede ise uyuşmazlık konusu ve talep edilen tazminatlara değinilmelidir.Bununla birlikte kimlik bilgileri, davalı kimlik bilgileri, davacı vekili bilgileri, deliler dilekçeye eklenmelidir. Ara bulucu tarafında uzlaşma olmadığına dair rapor mevcutsa, bu raporda dilekçe ekine eklenir. Gerekli başvurular yapıldıktan sonra İş Mahkemesi Hâkimi tarafından belirlenen sürece göre hareket edilir. Dava sürecinde Ankara iş mahkemesi avukatları aracılığıyla davanın yürütülmesi, davanın seyrini kişi lehine olumlu yönde ilerlemesini sağlayacaktır.

İş Mahkemesine Yapılacak Başvurularda Dava Zamanaşımı Süreleri

Hukuk davalarında önemli konuların birisi de dava konusu işlemler ile ilgili yapılacak başvurularda, zamanaşımı süresinin dikkate alınarak işlemlerin yürütülmesidir.Aksi takdirde kanunda öngörülen sürelerin aşılmasından sonra yapılan başvurular, mahkeme tarafından reddedilir Ankara iş mahkemesi avukatı açılacak davalarda işlemlerin nasıl yürütüleceği ve uyuşmazlık konusu eylemin hangi süreler içerisinde dava konusu olması gerektiği gibi hukuki açıdan her türlü destek verirler. İş mahkemelerine yapılacak başvurularda, dava zamanaşımı süreleri dava konusu eyleme bağlı olarak değişir.Buna göre;

·         İş kazasından kaynaklı oluşan tazminat davaları için zaman aşımı süresi 10 yıldır.

·         İşe iade davaları için zaman aşımı süresi, 1 ay

·         Kıdem ve ihbar tazminatı davaları için zaman aşımı süresi ise 5 yıl olarak belirlenmiştir.

 


Bu haber 3884 defa okundu

DİĞER HABERLER