Müfredata eklenen yeni dersler MEB! Siber zorbalık ve akran zorbalığı detayı

Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda müfredat değişikliğine vurgu yapılmış ve Kasım-Aralık ayı işaret edilmişti. Müfredata yeni dersler eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredat düzenlemesi ile müfredat güncellendi.

Müfredata eklenen yeni dersler MEB! Siber zorbalık ve akran zorbalığı detayı

Ortaokul müfredatında güncellemeye gidildi. Yapılan güncelleme sonrasında müfredata giren yeni dersler ve tüm detaylar merak edilmeye başlandı. Öğrenciler ve veliler müfredata eklenen yeni derslerle ilgili araştırmalarına devam ediyor. Siber zorbalık ve akran zorbalığı da müfredata eklenen yeni dersler arasında yerini aldı. İşte yeni dersler ve konularla ilgili merak edilen detaylar…

TOPLUMSAL SORUNLARA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMAÇLANIYOR

Ortaokul müfredatına yeni dersler eklendi. Konuyla ilgili bilgilendirme Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ‘Okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları’ dersinin müfredatı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayından geçti. Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarda her bir düzeyi 72 saatlik öğretim programlarını içeren bu ders, 2023-2024 eğitim öğretim yılında seçmeli ders kapsamına alınmıştı. Bu dersteki amaç ise öğrencilere toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazandırmak ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturmak.

mufredata-eklenen-yeni-dersler-meb-siber-zorbalik-ve-akran-zorbaligi-detayi.jpg

SİBER ZORBALIK VE AKRAN ZORBALIĞI DA EKLENDİ

Dersin 6. sınıflara yönelik olan müfredatı sosyal sorumluluk, toplumsal farkındalık oluşturma, toplumsal değer ve ahlak, çevre ve sürdürülebilirlik, toplumsal sağlık ve sosyal yardımlaşma ünitelerinden oluşuyor. Söz konusu ünitelere ek olarak 7. Sınıflar için toplum hizmeti ve gönüllülük ünitesi ile 8. sınıflar için de sosyal girişimcilik ve inovasyon ile küresel sorunlara bakış ünitelerine yer verildi. Toplumsal farkındalık oluşturma ünitesinde öğrencilerin çevresindeki toplumsal sorunlara karşı farkındalık oluşturması sağlanacak. Toplumsal değer ve ahlak ünitesinde ise toplumsal değer, etik, ahlak, toplumsal sorun, akran zorbalığı, dijital güvenlik, dijital değer gibi kavramlar üzerinde durulacak. Öte yandan dijital bağımlılık, dijital güvenlik, siber takip, siber dolandırıcılık, siber zorbalık, siber tehdit, siber taciz, siber istismar kavramları üzerinde de durulacak olan derste öğrencilerle dijital şiddet türleriyle baş etme yolları üzerinde tartışmalar yapılacak.