Araç alacaklar dikkat! O sistem artık değişti

Yeni yayınlanan KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebileceği kesinleşti.

Araç alacaklar dikkat! O sistem artık değişti

Yeni KHK ile Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 Sayılı KHK ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na ek bir madde eklendi. Eklenen yeni ek madde ile Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bu Kanunun 131'inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebileceği artık yeni KHK ile kesinleşti.

 

Yeni KHK ile bu durumda, araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere devredilen iş ve işlemler hakkında mevzuatta emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere yapılmış olarak sayılacak.

 

Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliğince tutulacak ve yönetimi ve güvenliği bu kuruluşça sağlanacak. Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacağı yeni ek madde ile araç alacaklar artık o sistem ile devir işleme gerçekleitirecek.

Yeni KHK ile araç tescil işlemi karşılığında, noterler tarafından alınacak ücret, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bilim Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşleri alınacak. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle bundan sonra bu işlem üzerinden yürütülecek.

 

Araç devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, araç tescil işlemlerine ilişkin iş ve işlemler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülmeye devam edileceği öğrenildi.

 

DEVİR İŞLEMLERİ’NDE BELGELER GİZLİ OLACAK

 

Yeni KHK ile ek madde ile bundan sonra araç sicilleri ve bu sicillerin tutulmasına dayanak olan belgeler gizli olacak. Devir işlemleri ve yetkili ve sorumlular ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında başka kimse tarafından görülüp incelenemeyecek.

 

Gizli tutulacak belgeler lakin mahkemeler bu hükmün dışında tutulacağı öğrenildi. Bu bilgileri işleyen görevliler ve araç kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorunda. Devre ilişkin öngörülen hükümler istihbarat, gizlilik veya güvenlik gerektiren hizmetlerde kullanılan araçların her türlü tescil işlemi ile belge ve plakalarını verme ve sivil plaka işlemleri hakkında uygulanmayacağı da ek madde ile kesinleşti.

 

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebileceği öğrenildi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 Sayılı KHK ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na ek madde ile değişiklikler eklendi. Yapılan ek madde ile buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bu Kanunun 131'inci maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebileceği yeni KHK ile ek madde de yer aldı.