ERP Yazılımı Nedir? Avantajları Nelerdir?

ERP, Enterprise Resource Planning’in baş harfleri kısaltmasıdır. Türkçe diline Kurumsal Kaynak Planlaması olarak çevrilebilir. Bu planlama, bütünleşik bir yönetim sistemini tanımlamak için kullanılır.

ERP Yazılımı Nedir? Avantajları Nelerdir?

Kurumsal kaynakların doğru bir şekilde yönetilmesi, bir işletmenin verimliliği ve karlılığı için en önemli etkenlerden biridir. Doğru bir yönetim ancak doğru bir planlama ile mümkündür. Kaynaklarınızı firmanızın mevcut durumu ve hedefleriniz doğrultusunda planlamanız, kayıp/ kaçak ve maliyet artışlarının önünü keser.

Kaynakların yönetimi uzun yıllar önce manuel yapılırdı. Zamanla, basit programlar yazılmaya ve kullanılmaya başladı. Bugün ihtiyaçlar doğrultusunda, farklı birimlerin planlanması için birbirleri ile entegre olarak çalışabilen yönetim sistemleri ortaya çıktı.

ERP Nedir?

ERP, Enterprise Resource Planning’in baş harfleri kısaltmasıdır. Türkçe diline Kurumsal Kaynak Planlaması olarak çevrilebilir. Bu planlama, bütünleşik bir yönetim sistemini tanımlamak için kullanılır. Bahsedilen sistem içinde, farklı alanlara ait verilerin toplandığı veri tabanı vardır.

ERP yazılımı, üretimden hizmete, lojistikten dijital sektörlere kadar birçok farklı alanda kullanılabilir. Bu farklı alanların ihtiyaçlarına yanıt olabilmek için, program içinde farklı uygulamalar bulunur. Bu uygulamalar farklı birimlerin çalışmalarını planlamak için oluşturulmuştur. Bağımsız olarak çalışmalarının yanında birbirine entegre çalışarak merkezi bir sistemin parçası olarak davranabilir.

Örneğin Muhasebe ve ön muhasebe birimi Muhasebe Yönetimi uygulamasını kullanırken Stokların sayımı için Stok Yönetimi uygulaması kullanılabilir. Stok verileri program içinde gerektiğinde muhasebe birimi tarafından kullanılabilecek şekilde depolanır.

Program içinde; muhasebe, finans, satın alma, üretim, satış, proje, müşteri ilişkileri, dış ticaret, satış sonrası hizmetler, e-ticaret gibi birimlerin kaynaklarını planlamak için farklı yönetim yazılımları bulunur.

ERP Yazılımının Avantajları Nelerdir?

Verimlilik, kar amacı güden bir şirket için her şeydir. Verimliliğin ana ögesi ise kaynakların doğru yönetilmesidir. Doğru bir yönetim yalnızca mevcut kaynakları yönetmek anlamına gelmez. Aynı zamanda işletmenin hedefleri doğrultusunda kaynak planlaması da yapılmalıdır. İşte bu noktada, ERP yazılımları devreye girer.

ERP, hem küçük, orta ölçekli hem büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini daha verimli şekilde planlamak için kullanılır. Her bir programın bağımsız olarak çalışabilmesi, birimlerin kendine özgü gelişimini sağlar. Bir yandan da aradaki entegrasyon ile birimler arası iletişimi ve çalışma birlikteliğine olanak verir.

Manuel ve bağımsız çalışmalarla karşılaştırıldığında, otomasyon sistemi sayesinde insani hataları azaltır. Veri ve bilgi akışını zamanında ve doğru şekilde sağlar.

Kaynak yönetiminin avantajlarına bir an önce ulaşmak için Logo ERP çözümleri size yardımcı olacaktır.

Önceki ve Sonraki Haberler