Hayvan hakları ihlalleri Meclis gündemine geliyor

AK Partili milletvekilleri, hayvanlara yönelik şiddet ve işkence olaylarının araştırılmasına yönelik bir komisyon kurulması için önerge hazırladı

Hayvan hakları ihlalleri Meclis gündemine geliyor
Son dönemde hayvanlara kötü muamele ve işkence olaylarının artmasının ardından harekete geçen hükûmet, Hayvanları Koruma Kanun Taslağı hazırladı. 27 maddelik torba taslakla, sahipli ve sahipsiz hayvana işkence etmek, öldürmek, nesli yok olma tehlikesi altındaki hayvanları katletmek ve hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürmek ilk defa hapis cezası öngörülen suçlar hâline getirildi. Taslakla; hayvanlara karşı suçlara verilen idari para cezaları da katlandı. Önergede düzenlemelerin sağlıklı şekilde çıkarılabilmesi için hayvan hakları savunucuları, hukukçular, veteriner hekimler ile ilgili STK’ların görüşlerinin alınabileceği bir araştırma komisyonu kurulması istendi. Önergede kamuoyunun talepleri şöyle sıralandı: Hayvanlara karşı kötü muamelenin durdurulması için belediyelere etkin sorumluluğu; bakanlığın belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisi, H Hayvan hakkı ihlallerinde STK’ların ve Yerel Hayvan Koruma Görevlilerinin savcılıklara müracaat edebilmesi, Hayvanlara karşı istismarda faillere etkin engel ve caydırıcı tedbirler uygulanması, Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı olmaması, İdari para cezalarının caydırıcı ve orantılı seviyeye çıkartılması. Hayvanlara gerçekten koruma sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılması, Hayvan katliamına sebep olan avcılığın sıkı bir denetim altına alması ve nesli tükenen ve tükenmeyle karşı karşıya olan hayvanların koruma altına alınması.