Şok gerçeği müfettişler ortaya çıkardı

Uzun bir süredir rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünde inceleme sonucu müfettiş raporunda, yaklaşık 5 ay önce açığa alınan Diyarbakır Kadastro Müdürü İbrahim Bilgin’in, kişisel husumet beslediği personeli hakkında gerçeğe aykırı resmi yazı düzenleyerek, “terör örgütü üyesi olma” gibi suçlarla itham ettiği ve bu şekilde personeli baskı altında tuttuğu ileri sürüldü. Bilgin hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldı.

Şok gerçeği müfettişler ortaya çıkardı

Uzun bir süredir rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen ve aralarında başmüfettişlerinde bulunduğu çok sayıda müfettişin yaptığı inceleme tamamlandı. Müfettişlerin hazırladığı raporda, bir süre önce açığa alınan Kadastro Müdürü İbrahim Bilgin’in kişisel husumet beslediği personeli hakkında gerçeğe aykırı resmi yazı düzenleyerek" terör örgütü üyesi olma" gibi ağır suçlarla itham ettiği belirtildi. Bilgin’in Kadastro Müdürlüğünde görevli personellerin bazılarının terör örgütleriyle ilişkileri olduğu iddiasıyla “Liste verildiğini” ileri sürdüğünün kaydedildiği raporda, Diyarbakır Valiliği Olağanüstü Hal Bürosu tarafından kendisine böyle bir listenin verilmediği, buna rağmen böyle bir liste varmış gibi resmi yazışmalarda bunu tekrar ettiği ifade edildi. Raporda Bilgin’in bu durumu personeli üzerinde baskı unsuru olarak kullandığı ve kendisi hakkında yapılan soruşturmalar sırasında söz konusu listedeki kişilerin kendisine iftira attığını iddia ettiği ileri sürüldü.

Memurluktan çıkarılması istendi

Müfettiş raporlarında Bilgin’in kişisel husumet beslediği personelini gerçeğe aykırı belge düzenleyerek suç uydurma suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi. Raporun istem kısmında şu ifadelere yer verildi:
“Bu gerekçelerle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204/2. ve 271/1. maddeleri uyarınca soruşturulmasını teminen Diyarbakır Valiliğince 4483 sayılı yasanın 3/b ve 6’ncı maddeleri uyarınca ‘soruşturma izni verilmesinin’ gerektiği, yine sahtecilik suçu Anayasamızın 76. maddesinde yüz kızartıcı suçlar arasında sayılmıştır. Kadastro Müdürü İbrahim Bilgin’in bu eyleminin memuriyetle asla bağdaşmayacak tarzda yüz kızartıcı ve utanç verici bir fiil olduğundan eylemine uyan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125’nci maddesinin E/g bengi gereğince memurluktan çıkarma cezası ile tecziye edilmesi gerekmektedir.”

Başsavcılık soruşturma başlattı

Öte yandan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri, Diyarbakır Kadastro Müdürü İbrahim Bilgin hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen savcılığın tamamladığı incelemenin ardından soruşturma başlattığı ve onlarca kişiyi dinlediği öğrenildi.