Faruk Özlü: Sanayicilerden elektrikteki TRT payını kaldırıyoruz

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü, Üretim Reform Paketi ile sanayicilerin elektrikteki TRT payının kaldırılacağını söyledi. Söz konusu paket sanayicilerin yükünü azalacağı gibi birçok teşviki de içinde barındırıyor.

Faruk Özlü: Sanayicilerden elektrikteki TRT payını kaldırıyoruz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Üretim Reform Paketi’yle ilgili Ankara’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Paketin perşembe günü TBMM’de görüşüleceğini söyleyen Özlü, “Paket üzerinde yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Bakan Özlü, konuşması sırasında Patent Kanunu’nun çıkarıldığını hatırlatarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği standartlarında bir Patent Kanunu olduğunun altını çizdi. Yapılan çalışmalara ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumunun yapılandırıldığını, Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu’nun ise şu an yürürlükte olduğunu kaydeden Özlü, Üretim Reform Paketi ile sanayicinin mali yüklerinin azaltılacağını belirterek şunları söyledi:

 

“Öncelikle sanayicinin mali yüklerini azaltıyoruz. Yeni teşvikler getiriyoruz. Kent içinde kalan sanayi sitelerini taşıyoruz. Yüksek parsel fiyatlarına düzenleme getiriyoruz. Sanayi parseli arzını hızlandırıyoruz. Organize Sanayi Bölgelerine altyapı ve lojistik ağını genişletiyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Üretime hazır sanayi parselleri oluşturuyoruz. Özel Endüstri Bölgesi kurmanın yolunu açıyoruz. Üretime hazır sanayi alanları oluşturuyoruz. Üniversitelerin AR-GE kapasitelerini arttırıyoruz. Sanayi sektörüne yönelik eğitim programları oluşturuyoruz. Nitelikli iş gücü istihdamını arttırıyoruz. Yerli üretim yapanları destekliyoruz. Enerji verimsiz ürünlerin kullanımını bu yasa ile engelliyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulunu (OSBÜK) kurumsal bir yapıya kavuşturuyoruz. Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulunu kuruyoruz.”

 

"SANAYİCİLERİN ELEKTRİKTE TRT YAPI KALDIRILIYOR"

 

Sanayicilerin elektrikteki TRT payının kaldırılacağına dikkat çeken Özlü, “TRT için sanayicilerden kesilen TRT payını kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özlü, soru cevap bölümünde de TRT payı ile ilgili, “Maliye Bakanlığımız TRT için şans ve talih oyunlarından kesilen bir paydan TRT’ye bir pay aktaracak. Sanayiciden değil. TRT desteksiz kalmayacak. TRT’yi destekleyen sanayicimiz değil, şans ve talih oyunlarından gelen gelir olacak. TRT’nin buradan geliri yaklaşık 344.2 milyon TL, 2015 yılında sanayicilerin ödediği pay bu, bunu kaldırıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

 

Özlü, sanayicilerin hafta sonu çalışabilmek için izin almaları gerektiğini belirterek, bunun kaldırılacağını söyledi. Özlü, planlı sanayi alanları için ise ot bedeli ödemesi, emlak vergisi, damga vergisi ile harçlarının kaldırılacağını, yapı denetim hizmet bedelinde ise yüzde 75 indirim sağlanacağını vurguladı.

 

Hazırlanan paket ile yeni teşviklerin getirileceğini kaydeden Bakan Özlü, üniversite öğrencilerinin iş yeri eğitimlerinin destekleneceğini, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde (TGB) Temel Bilimler mezunlarının istihdamlarına destek verileceğini kaydetti. Özlü, Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki (OSB) tüm projeler için kredi ve kredi faiz desteği verileceğini belirterek, “Sanayi sitelerinin taşınmasına kredi desteği vereceğiz. Bunların taşınmasını sağlayacağız. Kamu ihalelerinde yerli üreticilere fiyat avantajı sağlayacağız. KOSGEB desteklerinde avans ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.

 

KENT İÇİNDE KALAN SANAYİ SİTELERİNİN TAŞINMASI

 

Geçmiş dönemlerde kurulup kent girişlerinde kalan sanayi sitelerinin hizmet ve fonksiyon açısından yeterli olmadığını, aynı zamanda çevrede görsel olarak uygun bulunmadığına vurgu yapan Bakan Özlü, “Bunları şehrin makul mesafe dışında temiz pırıl pırıl bir alana taşınmak istiyoruz. Bunu zorunlu yapmayacağız. Anlaşarak yapacağız. Mülk sahipleri, belediyeler ve özel idareler ile anlaşacağız. Bakanlığımız burada bir koordinasyon görevi yürütecek. Anlaşarak, uzlaşarak, sanayi sitelerimizi taşıyacağız. Bunların ortalama büyüklükleri 100 metrekaredir. Artık günümüz şartlarında 50, 100 metrekare sanayi sitesindeki dükkanların yeterli olmadığı açık. Bunları 300 metrekare ve üstü ihtiyaca göre yerlere taşıyacağız” açıklamasında bulundu.

 

Özlü, yapılan çalışmalar sonucunda ilk etapta taşınması öngörülen sanayi sitesi sayısının 135, iş yeri sayısının ise 63 bin 649 olduğunu söyledi. Özlü, bu alanların toplam taşınma maliyetinin ise yaklaşık 19 milyar lira olduğunu, 2017 yılında taşınmaya başlanacak sanayi sitesi sayısının 2 milyar 976 milyon TL maliyet ile 8 adet olacağını belirtti. 2017 yılı içerisinde taşınmasına başlanacak sanayi sitelerine ilişkin Özlü, “Bu yıl içinde ilk etapta taşınmasına başlayacağımız sanayi sitesi 8 adet. Bunlar; Isparta, Malatya, Düzce, Rize, Konya, Uşak, Elazığ, Samsun” bilgisini paylaştı. Bakan Özlü, söz konusu taşınma işlemlerinde ise gönüllülüğün esas olduğuna dikkat çekti.

 

MODERN SANAYİ SİTELERİNE KREDİ DESTEĞİ

 

Özlü, yapılacak sanayi sitelerinin mülkiyetinin edinilmesi masrafları, altyapı ve üstyapı yatırımları ile mühendislik hizmetlerinin tamamının kredi ile destekleneceğini belirterek, “Bizim verdiğimiz krediler çok makul kredilerdir. Yüzde 1 ile yüzde 3 arası faizi vardır. 13 yıl vadelidir. İlk 3 yıl ise geri ödemesizdir. Dolayısıyla bu şekilde sanayi sitelerimizin taşınmasını koordine edip, destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

 

“Öyle OSB’lerimiz var ki sanayi parseli, birim fiyatları Singapur’dan daha pahalı” diyen Özlü, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

 

“Dolayısıyla yüksek maliyetli arsa bedellerine bir üst limit getiriyoruz. OSB’ler tarafından temin edilen sanayi parselinin maliyeti OSB’lere 100 lira ise OSB’ler buna maksimum yüzde 25 kar payı koyup satabilecekler. Üst limit getiriyoruz. OSB’lerde mülk edinen sanayicilerimiz tapularını teminat olarak gösterebilecekler. Yatırım yapılmayan parsellerin üretime kazandırılmasını hedefliyoruz. Faaliyete geçmeyen sanayi parsellerini geri alacağız. OSB’ler geri alacak bir başka yatırımcıya verecek.”

 

Özlü, sanayi parseli arzını hızlandırmak için Organize Sanayi Bölgelerine Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı (GYO) kurma hakkı getirileceğini belirtti.

OSB’LERE ALTYAPI VE LOJİSTİK DESTEĞİ

 

Bazı OSB’lerde karayollarına bağlantı ve ulaşım noktasında sorunlar yaşandığına dikkat çeken Özlü, “Bu OSB’lerimizin doğalgaz ihtiyacı var. Bunlar için düzenleme getiriyoruz. Doğalgaz Dağıtım Lisansı kapsamı içerisinde yer alan Organize Sanayi Bölgelerinin talebi halinde doğalgaz, altyapı ihtiyaçlarının lisans sahibi dağıtım şirketleri tarafından karşılanmasını önünü açıyoruz. Fabrika, liman gibi üretim tesisleri ile planlı sanayi alanlarının demiryolu bağlantısının ve iltisak hatlarının yapılmasını sağlayacağız. Çok güzel bir Organize Sanayi Bölgesi kurmuşuz, demiryolu çok uzağından geçiyor. Bu sanayi bölgelerine demiryolu bağlantısı kurmak istiyoruz. Yeni kurulan OSB’lerde zaman zaman karayolu bağlantı sorunu oluyor. Buna kolaylık getiriyoruz” açıklamasında bulundu.

 

ÜNİVERSİTELERİN AR-GE KAPASİTELERİ ARTTIRILACAK

 

Söz konusu paket ile üniversitelerin AR-GE kapasitelerinin arttırılacağını vurgulayarak, araştırmacı öğrencilere burs verilerek destekleneceğini söyleyen Özlü, “Üniversitelerde sanayiye yönelik araştırma yapanların yenilikçi projelerini destekleyeceğiz. Üniversitelerimiz teknoloji transfer ofisi kurabilecekler. Bunun önünü açıyoruz” dedi.

 

Sanayi İşbirliği Programlarının genişleteceğini kaydeden Özlü, yapım işlerinin sanayi iş birliği uygulamaları kapsamına alınarak, yüzde 15 oranında yerli üreticiye fiyat avantajı sağlanacağını söyledi. Yapım işlerinde ise yerli ürün kullanım şartı getirileceğini sözlerine ekledi.