Hasta Yatağı Tedavi Ve Bakımda Yardımcı Bir Ürün

Sağlık, insanoğlunun çok eski çağlardan beri sahip olmak veya koruyup sürdürmek istediği, bunun için zaman ve maddi imkânlarını harcadığı bir değerdir.

Hasta Yatağı Tedavi Ve Bakımda Yardımcı Bir Ürün


Sağlık, insanoğlunun çok eskiçağlardan beri sahip olmak veya koruyup sürdürmek istediği, bunun için zaman vemaddi imkânlarını harcadığı bir değerdir. Sağlık üzerine söylenen meşhursözler, onsuz diğer zenginliklerin hiçbir anlamı olmadığını anlatmaktadır.Gerek kaybedildiğinde, gerekse yeniden kazanılmaya çalışıldığında oldukçamaliyetli ve zahmetli bir sürecin yaşandığı sağlıklı olma çabası, günümüzdegelişen teknoloji ve tedavi yöntemleri ile eskiye nazaran çok daha kolay veekonomik duruma gelmiş durumdadır.

Hastalıklarda Yatak Kullanımı

Hasta yatağı çok eski zamanlardan beri hastalıklarda istirahat vetedavi amacıyla kullanılmış ve adeta sembol hale gelmiştir. Hastalıklarlaözdeşleşen bu yataklar, evlerde her zaman istirahat için kullanılan yataklarveya üzerine temiz çarşafların serildiği kanepelerden ibarettir. Gelenekseltarzda kullanılan bu yataklar, her ne kadar zamanın koşullarına göre yeterligörülmüşse de, pek çok hastalık ve sakatlık için kesinlikle yeterli olmamakta,hatta hastaya ve bakıcısına büyük zahmetler vermektedir.

Hasta Karyolası Kavramı

Geleneksel hasta bakımı vetedavisinde kullanılan yataklar, halk arasında kullanılan tabirle,  olarak ifade edilmiştir. Bu karyola, hastanın rahatettirilmesini amaçlamakla birlikte, ergonomik özelliklerden ve hastanınihtiyaçlarına cevap verecek niteliklerden yoksun olmaktadır. Çoğunluklagörselliğe hitap edecek şekilde geleneklere uygun hazırlanan bu yataklar,hastayı çoğu zaman sıkıntıya sokacak derecede kullanışsızdır.

Modern Hasta Yatakları

Günümüzde, hızla artan nüfuslabirlikte sağlık kavramı, üzerinde çok daha hassas bir şekilde durulması gerekenbir konu halini almıştır. Yeni geliştirilen tedavi yöntemlerinin yanında, hastabakımı için tıp teknolojisinin en son imkânları seferber edilmiş durumdadır.Kuşkusuz bu tedavi ve bakım yöntemleri arasında, kullanılan ekipman vecihazlar, oldukça önemli görevler üstlenmektedir. Özellikle hastalık vesakatlıklarda, hastanın vücudunun belirli bir kısmını veya tamamını hareketettirememesi, yaşanılan sıkıntıların en başında geldiğinden, tıbbın verdiğibilgiler ışığında, yatak şeklinde bir tıbbi teknoloji geliştirilmesi ihtiyacıhissedilmiştir. Bu ihtiyaç neticesinde tasarımcılar ve mühendisler, hastalarınve onların bakıcılarının gündelik ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebilmelerinisağlayan bir teknolojiyi hayata geçirerek, hasta yataklarını kullanımasunmuşlardır.

Bu yataklar, her şeyden önce insanvücudunun anatomik özelliklerine göre dizayn edildiğinden, kullanıcılarınınkonforunu ön planda tutmayı amaç edinmektedir. Sıradan yatakların güniçerisinden kullanım sürelerinden farklı olarak hasta yatakları, hastanın bütüngün kullanımı göz önünde bulundurularak üretilmektedirler. Bu nedenle firmamıztarafından özellikle ileri derecede obezite gibi yatağın ciddi bir ağırlıklakullanılacağı durumlar hesap edilerek 200 kg’a kadar bir yük taşımakapasitesine göre bu yataklar, üretilmektedir.

Hasta Yatağı Çeşitleri

Hastalık ve sakatlıkların türlerioldukça çeşitli olması dolayısıyla, ihtiyaçlar da buna göre çeşitlilik arzetmektedir. Bu durumu göz önünde bulunduran firmamız, ihtiyaçlara cevapverebilecek şekilde yatak çeşitlerini tasarlamakta ve kullanıcılarınasunmaktadır. Örneğin kendi başına hareket edemeyen veya hareket etmesi sonderece sakıncalı olan hastalarımız için, bünyesinde 2 veya daha fazla sayıdaelektrik motoru bulunan stoklarımızda mevcuttur. Bu yatakların belirli kısımları veyatamamı, hasta ve yakınının fiziksel gücüne gerek kalmadan, elektrik enerjisiile otomatik olarak hareket etmekte ve belirli bir açıyla sabitlenebilmektedir.Bu özellik, bilhassa kemik kırılmaları veya omurilik zedelenmesi gibi ortopedikrahatsızlıklarda hayati derecede önem taşımaktadır. Hastanın konforlu birşekilde tedavisinin sürdürülmesi ve tedavi sürecinin belirlenmesinde son dereceönemli bir özelliktir. Ayrıca felç gibi hastanın kısmi ve kalıcı bir şekildehareket yeteneğini kaybettiği durumlarda, hastanın vücut ağırlığı vehareketsizliğine bağlı olarak “yatak yaraları” ortaya çıkmaktadır. Bunu önlemekadına firmamızın geliştirmiş olduğu havalı hasta yatağı sahipolduğu özel tasarımı sayesinde, hastanın vücut ağırlığının hasta vücudunayaptığı basıncı dağıtarak, kan dolaşımının düzenli olarak sürdürülmesini veyatak yaralarını önlemeyi amaçlayan bir yapıdadır.

Hasta Yatağı Maliyeti Ve Siparişi

Firmamız, gerek hastalarımızınekonomik durumu gerekse ülke şartlarını göz önünde bulundurarak, hastayatağı fiyatı konusunda son derece makul bir hizmet politikasıgütmektedir. Bu nedenle hasta yataklarımızın fiyatları uygun bir düzeydesunulmaktadır. Ayrıca hasta yatağı satın almak istenmediği durumlarda ise  hizmeti sunmaktayız. Türkiye’nin her yerine ücretsiz birşekilde gönderim hizmetimiz bulunduğu gibi, evlerde yatak montajı hizmetini deücretsiz olarak sunmaktayız. Gerek satış öncesi gerekse satış sonrası müşteridesteğimizle, hasta ve yakınlarının memnuniyeti önceliğimizdir.

Web Sitemiz:


konulu porno