Koronavirüs salgınını medikal sektörde dolandırıcılıkları artırdı!

Türkiye’de koronavirüs salgınını fırsat bilerek, Almanya’nın Dünyaca ünlü medikal firması dolandırıldı.

Koronavirüs salgınını medikal sektörde dolandırıcılıkları artırdı!

Bir Türk şirketinin bir alıcıyı nasıl yanılttığının öyküsü, ürünleri tümDünya’da büyük talep gören yüksek nitelikli tıbbi ekipman üretimini ve satışınıyapan ünlü Alman markası olan Dixion GmbH’nin başına geldi.

ALMAN DEVİ TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPMAYA KARAR VERDİ

Tüm Dünya için böylesine zor günlerde, Türkiye ile olan iyi ve dostaneilişkilerini takdir eden Dixion GmbH, koronavirüs salgınını ile mücadele etmekadına yerel üretici firmalardan medikal malzeme satın alarak destek jestiolarak ülkeye yatırım yapmaya karar verdi.

 

Almanya'da, bütün Dünya’da da olduğu gibi, COVID-19'a karşı acil tıbbikoruma malzemeye ihtiyaç sorusu keskin bir şekilde gündeme geldiğindeolağanüstü bir durum ortaya çıktı. Dolandırma planı oldukça basit.

Şirket yetkilisi, belgelerde sahtecilikle dolandırıcılığı gerçekleştiriyor.Firmaya gönderilen proforma faturalar farklı firmalara ait olduğu sonradantespit ediliyor. Dolandırıcı firma iki ayrı şirketin hesabına hileli birşekilde para transferleri yaptırıyor.

Bu arada paranın bir kısmını alan farklı bir şirkete beyan edilen sertifikave belge standartları altı tulumlar üreterek alıcı firmayı yani Dixion GmbHşirketini dolandırıyor.

GİYSİLER COVİD-19’DAN KORUNMAYA UYGUN DEĞİL

Ürünlerin Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri Anonim Şirketitarafından test edilmiştir ve incelenmesi sırasında giysilerin tıbbi olmadığıve COVID-19'dan korunmak için kullanılamayacağı ortaya çıkıyor.

Buna göre, enfekte bölgede böyle bir tulum giyen herhangi bir kişininenfekte olma olasılığı yüksektir. Bu ürünün sadece Dixion şirketinin itibarınave prestijine değil, daha da önemlisi, bu giysilerin en azından bir kısmınındevreye alınmasının geri döndürülemez sonuçlarına yol açabileceği zararınboyutunu hayal etmek zordur.

İnsanların hayatının tehlikeye girmesi söz konusudur. Tulumların tıbbiolmadığını ve COVID-19'a karşı korunmak için kullanılamayacağını buna göre,enfeksiyon bölgede böyle bir takım elbise giyen herhangi birinin enfeksiyonayakalanma olasılığı yüksektir.

Sonunda, Dixion'un yönetimi avukatlara müracaat edip yasal işlemleribaşlatmak zorunda kaldı. Ne kadar üzücü gelse de, her iki firma yetkililerikendi çıkarları için binlerce insanın hayatını riske atmayı göze aldılar.

ALMAN FİRMA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Dixion GmbH bundan sonra bu tür dolandırıcılıklara ve cezasızlığa katlanmakniyetinde değildi, Dixion GmbH yöneticilere kendisini polis ve savcılıkteşkilatlarını bilgilendirmek zorunda gördü çünkü sadece Almanya'da değil,Türkiye'de de vatandaşların korunması şirketin temel görevi ve ayrıcalığıdır.Nitekim Dixion şirketi adına avukat Yasemin Bal, şirketlere karşı İstanbul veİzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu.

ALMAN DEVİ DİXİON GMBH’DEN GAZETEMİZE ÖZEL AÇIKLAMA

Dixion, Türkiye ile iyi ve dostane ilişkiler sürdürmeye büyük özengöstermektedir. Dixion, elinden geldiğince, bu ülkelerin vatandaşlarınınsağlığını korumak ve Türkiye gibi güzel bir ülkenin adını karalamaya çalışan veinsanların hayatını tehlikeye atmaya çalışan şirketlere hukuki kovuşturmayapılmasını görev olarak görüyor.

Her Alman şirketinin yeni tedarikçilerin ve ortakların durum tespitikurallarına bağlı kalmasına rağmen, durum olağanüstü idi ve hastaneleritehlikede olan koronavirüse karşı tıbbi malzeme ile donatmak için acil birihtiyacı vardı. Ülkedeki durumun karmaşıklığının farkına varan şirket yönetimi,acilen harekete geçmek gerektiği için bu firmaların iyi niyetine güvenerek riskaldı. Ve sonuç olarak, sadece Almanya'daki değil, tüm dünyadaki kritik durumdanfaydalanan şirketler, Dixion'u yanılttı ve hayal kırıklığına uğrattı. Yine deDixion ‘un yöneticileri, örneklerinin Türkiye'deki koronavirüs pandemisisırasında faaliyet gösteren diğer firmalara ders vereceğini umuyor.

Yabancı ortaklar Türkiye'ye ve Türk firmalarına, her şeyden önce yüksekstandartlar, ürünlerin kalitesine özen gösterme ve ülkede diğer tümparametrelerin üzerinde gösterilen kusursuz bir itibar için değer veriyor.Ancak maalesef bu tür dolandırıcılık örgütleri sadece Almanya ile Türkiyearasındaki ticari ilişkilere zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'dekiprestije ve güven duygusuna daha da büyük zarar veriyor. Dixion şirketininbaşına gelenler ne yazık ki, koronavirüs salgını sırasında yerel firmaların tekbaşına bir aldatma örneği olmamıştır fakat ülkeler arasındaki ekonomikilişkiler yok edilemeyecek kadar güçlü! Alman hükümeti, Türkiye'nin koronavirüssalgınından kâr sağlayan spekülatörleri ve dolandırıcıları ortadan kaldırmakiçin her türlü kararlı adımı attığının farkında.Daha önce olduğu gibi Almanya,önümüzdeki yıl Duesseldorf’taki MEDIKA tıbbi ekipman fuarında Türk ortaklarınınkatılmasını arzu edip memnuniyetle davet etmektedir.

TÜRKİYE'NİN TIP SEKTÖRÜNDE YOL HARİTASI:

Yerel firmalar tarafından dolandırıcılıkla elde edilen para, Türkekonomisine milyonlara mal oluyor

Bugün Türkiye, Batılı ülkelerden farklı olarak, ekonomisi yoğun olarakgelişen ve önemli bir genç girişimci uzman rezervine sahip bir ülkedir. Ülkenindünya toplumu nezdindeki iyi imajını koruması ve yabancı yatırım çekmesiönemlidir. Özellikle Türk ekonomisinin medikal sektöründeki yatırımlara Almanfirmalarının ciddi bir ilgisi var. Bildiğiniz gibi Almanya, Türkiye ile ortakticaret ve ortak ekonomik ilişkilerde liderdir; Alman şirketleri, özellikle tıpalanında, Türk yapımı ürünlerin kusursuz kalitesine uzun yıllardırgüvenmektedir. Türkiye ile ihracat yapan ülkeler arasında ilk sırada Almanyayer alıyor. Almanya'ya 2020 Ocak ile Mayıs dönemleri arasında toplam 5 milyar812 milyon 79 bin dolarlık ihracat yapıldı.

TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜS DÖNEMİ

Türkiye'nin 2020 baharının başından bu yana ülkesinde koronavirüssalgınıyla zekice başa çıktığını, tıp alanındaki kaynaklarını oldukça kısasürede seferber edebildiğini ve covid enfeksiyonuyla mücadelede çok büyükbaşarılara ulaştığını belirtmek gerekir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)verilerine göre, Türkiye, Ocak-Haziran döneminde dünyanın 108 noktasına tekkullanımlık maske ihracatı yaptı. Kovid-19 salgınının dünyayı etkilediği busüreçte Türkiye, 105 milyon 86 bin 461 dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske ihraçetti. Söz konusu ürünün geçen yılın aynı dönemindeki ihracatı 1,7 milyon dolarseviyesinde bulunuyordu. Türkiye'nin koronavirüs krizi kapsamında yurtdışınayaptığı sağlık malzemeleri arasında maske, biyolojik tehlike tulumu, tekkullanımlık koruyucu kıyafet, önlük, koruyucu gözlük, eldiven, antiseptik veKovid-19test kiti gibi ürünler bulunuyor. Ocak-Haziran döneminde Türkiye'deüretilen tek kullanımlık sağlık malzemelerine en çok Almanya, Çin, Fransa,Romanya ve Kuveyt'ten talep geldi.Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)salgınının etkili olduğu yılın ilk yarısında 105.1 milyon dolar tutarında tekkullanımlık tıbbi maske ihraç ederken, en fazla ürün Almanya'ya satıldı. Budönemde Almanya'ya yaklaşık 14.3 milyon dolarlık, Çin'e 13.6 milyon dolarlık,Fransa'ya 9.8 milyon dolarlık, Romanya'ya 8.6 milyon dolarlık ve Kuveyt'e 8.5milyon dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske satıldı.

YABANCI YATIRIMLARIN ALTINA DİNAMİT:

DOLANDIRICI FİRMALAR

İçişleri Bakanlığı, Ticaret Odası ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin tümçabalarına rağmen, oldukça kısa bir sürede yabancı alıcı akını ile birlikte,yurt içindeki yerel firmalar arasında çok fazla spekülatör ve dolandırıcıkuruluşlar ortaya çıkmıştır. Bu firmaların asıl amacı, yabancı firmalarıcezbetmek ve sahtekârlıkla onlardan para almaktır. Bu firmaların aldatıcılıkvasfına haiz eylemleri nedeniyle dolandırılan her yatırımcı ülkeye birkaçmilyon avro veya dolara mal oluyor, çünkü her şeyden önce yatırımcı ülke ileilişkilerini koparıyor, ekonomisine yatırım yapmayı bırakıyor ve bu, ülkeyigelecekteki olası para transferlerinden mahrum bırakıyor.

Yatırımcıları hatalara karşı uyarmak ve onları dolandırıcılıktan korumakiçin, gazetecilerimizin tanıştığı çeşitli kuruluşların üzücü deneyimlerinedayanarak, Türkiye'deki tıp sektöründe, tıp sektörünün daha da gelişmesine veyabancı yatırımların artışına yol açmak adına katkıda bulunacak bir YolHaritası geliştirdik. Bu nedenle, Türkiye'de yeni imalat ortaklarıyla çalışmakveya imalatçı firmaların çalışmalarına yatırım yapmak durumunda hangi adımlarınatılması gerektiğine dair temel kurallar aşağıdaki gibidir.

TÜRKİYE'NİN TIP SEKTÖRÜNDE YOL HARİTASI

  • Her şeyden önce, bir tıbbi üretim şirketi arayışına kapsamlı bir yaklaşım olmalıdır, seçilen üreticinin uluslararası tıbbi forumlar, sergiler, fuarlara katılımını kontrol etmek zorunludur. Etkinlik ne kadar prestijli olursa, katılan şirketin seviyesi o kadar yüksek olur.
  • Bir tıbbi donanım veya malzeme üreticisini seçerken ikinci önemli nokta, şirketin ürünlerin üretimi için tam donanımlı bir atölyeyeveya fabrikaya ve tabii ki bu ürünleri depolamak için yeterince geniş, teknik olarak uygun şekilde donatılmış bir depoya sahip olmasıdır. Yukarıdaki kriterlerin hepsinin karşılandığından emin olmak için, şirketin üretim alanını ve ofisini önceden birkaç kez ziyaret etmeniz gerekmektedir.
  • Ayrıca iş yapmak istediğiniz medikal firmanın sertifikalarını düzenleyen kuruluşa, bu sertifikaların yasallığı ve güvenilirliği konusunda önceden talepte bulunmak son derece önemlidir, çünkü bu yüksek teknoloji çağında, belgelerde sahtecilik oldukça yaygındır.
  • Şirket belgelerinin kontrol edilmesi aşamasında avukatların hizmetlerinden yararlanmak çok önemlidir. İşbirliği yapmayı düşündüğünüz üretim şirketinin belgelerinin gerçekliğini izlemesi ve doğrulaması gereken yasal bir şirket olduğunu kanıtlayan belgelereihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, adli sicil kaydı, piyasadaki faaliyet süresi, şirketin kanuni sicilindeki faaliyetlerinin doğru bir şekilde tanımlanması ve kuruluş tarihi gibi hususlara dikkat edilmesi önemlidir.
  • Ayrıca, mali müşavirlik şirketlerinin yardımıyla firmanın satış hacminin kontrol edilmesi tavsiye edilir. Bu şirketin gerçek müşterilerinden gelen yorumları dinlemek de lazımdır. Ek olarak, şirketin kendi çapında uyguladığı kalite değerlendirme sistemi ve sunduğu hizmetler ile bir şirketin gelişim seviyesi hakkında çok şey söylenebilir.
  • Malların kalitesini kontrol etmek, üretimin her aşamasında ve başlamadan önce ve ayrıca üretimin sonunda ve ürünlerin sevkiyata hazırlamak için birkaç numuneyi incelenmek üzere uzman laboratuvarlara yönlendirmek zorunlu bir noktadır.
  • Riskleri en aza indirmek için, ürün sevkiyatı aşaması da dâhil olmak üzere farklı aşamalarda malların muayenesi ve sayımı ile ilgilenen şirketlerin hizmetlerine başvurulması tavsiye edilir. Ancak Türkiye'de Tıbbi İşletmeler için Yol Haritası olarak adlandırılan bu tür bütünleşmiş bir yaklaşım verimli bir işbirliği, yeni tıp alanlarına yatırım ve genel olarak tıbbi teknoloji pazarının gelişmesini sağlayabilir.

Yaşanmış Bir Vaka: DİXİON VERTRİEB MEDİZİNİSCHER GERATE GMBH Örneği