Margarinlerde trans yağ var mı? Ezber bozan açıklama

Ankara Üniversitesi yaptığı bir araştırmayla Türkiye'de üretilen margarinlerde trans yağ olmadığını kanıtladı. Margarinlerde trans yağ olduğu için uzak duranların bu haberi okuması gerek...

Margarinlerde trans yağ var mı? Ezber bozan açıklama

Ankara Üniversitesi Raporu:Margarinlerde trans yağ yok!
Türkiye’de üretilen margarinlerdetrans yağ olmadığı bilimsel olarak bir kez daha kanıtlandı

 

Türk margarin sektörü MÜMSAD liderliğinde 12 yıl önce dünyaya örnekolacak bir başarı hikayesine imza attı. Ankara Üniversitesi MühendislikFakültesi Gıda Mühendisliği Laboratuvarı’nda analiz edilen, piyasadan rastgeletoplanan margarinlerde trans yağ seviyesi bilimsel olarak yok kabul edilenyüzde 1 limitinin de altında (%0,18-0,76) çıktı. “Trans yağ yoktur” logosunun 2008yılından bu yana MÜMSAD’a tescilli olduğunu söyleyen MÜMSAD Genel KoordinatörüEbru Akdağ, 2007’den bu yana raflarda bulunan MÜMSAD üyesi firmaların margarinlerinintrans yağsız olduğunu belirtti.

 

 

Tüm dünyanıngündeminde olan trans yağların elimine edilmesi konusunda 12 yıl öncebaşlattığı gönüllü uygulamasıyla dünyaya örnek olan Mutfak Ürünleri ve MargarinSanayicileri Derneği (MÜMSAD), Oto Kontrol Projesi kapsamında analiz ettirdiğimargarinlerle ilgili son raporu kamuoyuyla paylaştı.  MÜMSAD,gerek üyelerinin gerekse üyesi olmayanfirmaların margarinlerini farklı zamanlarda raflardan toplayarak akrediteüniversite laboratuvarlarında kontrol ettiriyor. Ankara Üniversitesi MühendislikFakültesi Gıda Mühendisliği Laboratuvarı’nda yapılan son analizlerde24 farklımarka margarinde trans yağ seviyesinin yüzde0,18-0,76 aralığında çıktığınıaçıklayan MÜMSAD Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, bu oranın bilim dünyasıtarafından “trans yağ yoktur” kabul edilen yüzde 1 seviyesinin de altındaolduğuna dikkat çekti.

 

“Dünyada ilk trans yağsız margarinüreten ülkelerden biriyiz”

MÜMSAD’ın kurulduğu 2004 yılından bu yanagıda alanındaki bilgi kirliliği ile aktif bir şekilde mücadele ettiğinisöyleyen Akdağ, “Saygın bilim insanlarımızın rehberliğinde dernek üyesifirmalarımızla birlikte trans yağın elimine edilmesi konusunda ülkemizdeherhangi bir regülasyon olmadan, gönüllü olarak 2006 yılı sonunda dönüşümütamamladık. Yani üreticiler eski kısmi hidrojenasyon yöntemini bırakarak, dünyadailk trans yağsız margarin üretimini gerçekleştiren ülkeler arasına girdi. Böylelikle2007 yılında Türkiye’de margarinlerde trans yağsız dönem başlamış oldu. Bukonuda farkındalık yaratarak tüketicilerin doğru tercihleri yapabilmesinisağlamak içinTarım ve Ormancılık Bakanlığımızın izniyle, yüzde 1’in altındatrans yağ içeren ürünlere “trans yağ yoktur” logosu konulmaya başlandı. “Transyağ yoktur” logosu 2008 yılından bu yana bu girişimin mimarı olan MÜMSAD’ınüzerine tescillidir’’ dedi.

 

Trans yağ yoktur logosunun sorumluluğunutaşıdıkları için farklı dönemlerde akredite üniversite laboratuvarlarında margarinlerdetrans yağ analizi yaptırdıklarını belirten Akdağ; ‘‘Oto Kontrol Projesi kapsamında raflardantopladığımız gerek üyelerimizin gerekse üye olmayan firmaların ürettiğimargarinleri analiz ettiriyoruz. 2007’de Ege Üniversitesi’nde başladığımız buproje kapsamında bu yana hiçbir örnekte %1’in üzerinde trans yağ bulunmadı. 28Ağustos 2019 tarihli son raporun sonuçları da margarinlerde trans yağ olmadığınıbir kez daha kanıtlıyor.” diye konuştu.

 

Ankara Üniversitesi onayladı!

MÜMSAD’ın trans yağ seviyesikontrolü projesi kapsamında son 5 yıldır margarin ve gıda ürünü analizlerinigerçekleştiren Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, YağBilim ve Teknolojisi Derneği (YABİTED) Kurucu Başkanı ve Euro Fed Lipid (AvrupaYağ Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aziz Tekin de şunları söyledi;“2014 yılından bu yana Ankara Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdiğimizanalizlerde tarafımıza gönderilen margarin örneklerinde trans yağ oranlarınınyüzde 1’in altında olduğunu görüyoruz. Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibiTürkiye’de de uygulanması planlanan yasal üst limit yüzde 2’dir. Ayrıcaülkemizde 2007’den bu yana kullanılmasına izin verilen “Trans Yağ Yoktur” logosuiçin gerekli olan maksimum trans yağ limiti yüzde 1’dir. MÜMSAD üyesifirmaların margarinlerinde elde ettiğimiz bulgular, ürünlerin gerek yasallimitlerine gerekse gönüllü bir uygulama olan “Trans Yağ Yoktur” logosunukullanmaya uygun üretildiğini göstermektedir.”

 

Transyağda Türkiye dünyaya örnek oldu

Geçtiğimiz yıl gıdalarda bulunan trans yağın2023 yılına kadar kaldırılması için dünya çapında bir seferberlik başlatanDünya Sağlık Örgütü (WHO) hazırladığı raporda, bu konuda en büyük gelişmeyiTürkiye’den beklediğini duyurdu.Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan veTürkiye’de 2020 yılından itibaren geçerli olacak yeni mevzuata göre deülkemizde gıdalarda trans yağ için, AB ülkelerinde olduğu gibi, yüzde 2 limitibelirlendi.  Trans yağların elimineedilmesinde ABD’den 11, Kanada’dan 13, AB’den 14 yıl ileride bulunan Türkiyemargarin sanayisi başarısı ile 2007 yılından bu yana MÜMSAD üyesi firmalarınmargarinlerinde trans yağ oranı %1’in de altında bulunuyor.