Boyun Fıtığı Nedir?

Boyun fıtığı çok sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir. Boyunda 7 adet omur ve diskler bulunmaktadır. Bütün bu yapıları da birbirine bağlayan küçük eklemler bulunmaktadır.

Boyun Fıtığı Nedir?

Boyun fıtığı çok sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir. Boyunda7 adet omur ve diskler bulunmaktadır. Bütün bu yapıları da birbirine bağlayanküçük eklemler bulunmaktadır. Omurlarda bulunan disk katmanları ise iç ve dışkatman olmak üzere de iki şekilde oluşmaktadır. Bu katmanların görevi ise boyunbölgesine binen ağırlıkları eşit şekilde dağıtmaktır. Başka bir görevi iseboyun hareketini sağlamaktır. Bu katmanlar sayesinde boyun bölgesine binenağırlıkları biri eşit şekilde dağıtırken diğeri ise boyunu rahat bir şekildehareketettirilmesini sağlar.

Yaptıklarıiş gereği genellikle bilgisayar başında olan kişiler boyun ağrısı ile daha sıkkarşılaşmaktadır. Devamlı olarak bilgisayar başında oturdukları içinde hemboyun hem de Bel Fıtığı riskinioldukça taşımaktadırlar. Bu ağrılar zedelenme ve darbe sonucunda da meydanagelmektedir. Bu ağrıları gidermek için çeşitli ilaçlar ve Fizik Tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Kullanılan bu yöntemlerde tedaviye cevapvermediği sürede ameliyat yapılmaktadır.

Halkarasında kireçlenme olarak adlandırılan durumda boyun ağrılarının artmasınaneden olmaktadır. Bu kireçlenmeye yaşlılık etmeninde eklenince boyun bölgesindebulunan sıvının da azalması meydana gelmektedir. Bu durumda boyunda bulunandiskler görevini yerine getiremez. Bunun sonucunda boyun bölgesinde yırtılmalarmeydana gelecektir. Daha sonra yırtılan bu dokular boyuna baskı uygulayacaktır.Baskı sonucunda ise tıp dilinde servikal disk hernekisi halk arasında boyunfıtığı olarak bilinen durum meydana gelecektir.

Boyunfıtığı olacağını düşünen kişiler diğer hastalıkları da göz önüne alınarakmuayene edilmektedir. Bilgisayarlı tomografi ve direk grafi çekilerek tanıkoyulur. Gerekli görüldüğü durumlarda ise sinir ölçüm testide yapılmaktadır.Yapılan bu testler sonucunda hastalar boyun fıtığı olup olmadıklarınabakılmaktadır. Yapılan testler sonucunda boyun fıtığı olan kişiler için gereklitedavi yöntemleri hastalara aktarılır ve çözümü için hastalar bilgilendirilir.