Haşim Bilici

Haşim Bilici

Trump’un zaferinin şifreleri

Donald Trump Amerika’da süpriz yaptı ve anketlerin tersineBaşkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. Obama’nın uzantısı olan HillaryClinton ve Obama siyasetine Amerikan vatadanşlarının pekte prim vermediğininresmidir bu. Zira Obama’nın özellikle Ortadoğu’da çekimser tavrı ülkeleremüdahale edip sonra asker sokmadan sadece havadan müdahalelerle ne içinde nedışında kalması gibi kayda değer olmayan adımları vardı.

Trumb’un kariyerine baktığınızda başarılarla dolu. 90’lıyıllarda batıp tekrar çıkmayı başaran deyim yerindeyse feleğin çarkından geçmişbir kişilik var karşımızda. Deli dolu çocuksu tavrı ile bazılarına sempatikbazılarına itici gelen Trump Amerikalıların algılarının yönlendirilmeyeçalışıldığı bir seçim kampanyasında zaferini ilan etti  ve Ocak ayı başında Amerika’nın yönetimitamamen onun sevk ve idaresinde olacak.

Sevelim sevmeyelim Trump artık Amerika’nın Başkanı!Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorumunda da imalı bir anlam var. “Amerikan halkınınkararını hayra yormak istiyorum.” Diyor. Yani hayırlı mı değil mi zamangösterecek demek istiyor.

Türkiye açısından bakıldığında Trump Hillary Clinton’a göredaha olumlu gibi duruyor. Clinton’un YPG’ye ve Kürt güçlere silahlı desteğedevam edeceğini açık açık söylemesinin altında aslında Türkiye’ye bir rest veseçileceğinden emin bir lider imajı vardı. Ama Clinton’un evdeki hesabı çarşıyauymadı. Hollywood’un desteğinden anketlerin halkı yönlendirmeye çalışılmasına kadaronlarca çaba yegane kaldı ve halk Trump’u Başkan yaptı.

Bakalım Trump neylecek ve dünyanın başına bela mı olacakyoksa dediği gibi güçlü bir Amerika ve uzlaşmacı bir ortamı mı sağlayacak!