Medikal Maske Çeşitleri

Özellikle de solunum yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmak için bir önlem olarak kullanılan maskelerin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır ve başladığı dönemde oldukça etkili olan veba salgınında dahi farklı modellerdeki maskeler etkili şekilde kullanılmıştır.

Medikal Maske Çeşitleri

Özellikle de solunum yolu ile bulaşan hastalıklardankorunmak için bir önlem olarak kullanılan maskelerin tarihi oldukça eskiyedayanmaktadır ve başladığı dönemde oldukça etkili olan veba salgınında dahifarklı modellerdeki maskeler etkili şekilde kullanılmıştır. Bu maskeler hastaolan kişilerden geçebilecek olan virüslerin solunum yolu ile alınmasını önlerve aynı zamanda da hasta olan kişilerin solunum yolu ile başkalarına hastalığıkolaylıkla geçirmesine engel olur. Farklı maske çeşitleri günümüzde özelliklede Covid-19 hastalığı nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır. Bu maskelerinfarkları ve üretim şekillerdeki farklar da ayrıca yazımızda sizleri bekliyor.

Medikal MaskeÇeşitleri Nelerdir?

 Günümüzde sıklıklacerrahi (basit) maskeler ve solunum maskeleri kullanılmaktadır. Bu maskelerkullanım amacı olarak oldukça farklıdır ve doğru amaca yönelik kullanıldığızaman etkili şekilde koruma sağlamaktadır. Maskelerin yalnızca hasta olankişiler tarafından değil herkes tarafından kullanılması hem çeşitlihastalıkların yayılmasını engeller hem de hasta olan kişi sayısının kolaylıklaartmasına da engel olur. Bu şekilde hasta kişilerin bulaştırma olasılığı düşerve maske kullanan sağlıklı bireyler de hastalığı almadan günlük hayatına devamedebilir.

·        Cerrahi Maskeler

Bu maskeler tek yönlü koruma sağlar. Hasta olan ya da olmaihtimali olan kişilerden yayılabilecek partikülleri engellemek amacındadır.Hasta olmayan kişiler bu maskeleri taktığı zaman etraftan gelebilecek olanvirüslere karşı tam anlamıyla koruma sağlamayabilirler. Bu maskeler yüze gevşekşekilde oturur ve yüzün iki yanında açıklık kalacak şekilde bir konumasahiptir.

·        Solunum Maskeleri

Bu maskeler uygun şekilde kullanılırsa dışarıdan gelebilecekolan her türlü partikülün solunum yollarına girişi engellenir ve bu sayede dekoruma başarılı şekilde sağlanmış olunur. Bu maskeler yüze tam olarak oturur vesolunum yollarının girişi tam anlamıyla bu maske sayesinde kapatılabilir.

Bu maske çeşitlerinden halk arasında en yaygın kullanılanıcerrahi maskelerdir ve çoğunluk cerrahi maske kullandığı için hasta olanbireylerin virüsleri yayması da engellenmiş olur. Bu sayede hasta olmayankişiler de cerrahi maske kullansa bile virüs alma olasılığı oldukça düşükolacaktır. Hastane, ofis, iş yerleri gibi kapalı alanlarda uzun süre kalmakzorunda olanların çift yönlü koruma sağlaması için solunum maskelerinikullanması tavsiye edilir ancak belirtildiği gibi cerrahi maskeler de herkestarafından kullanıldığı zaman sağlık açısından herhangi bir sorun teşkil etmezve virüslerin solunum yolu ile girişini aslında bu şekilde de engellenmişolunur çünkü hasta olan bireylerin partikülleri yayma olasılığı oldukça düşükolacaktır.

MedikalMaskeler Nasıl Üretilir?

Medikal maskeler tam otomatik makineler tarafından insan elitemas etmeden üretilir ve paketlenir. Bu işlem sırasında hijyenik olmasıaçısından insan eli ile temas yaşanmamaktadır. Medikal maske makinesi hijyenik maskelerin hızlı ve en kaliteli şekildeüretilmesi için kusursuz şekilde çalışarak her türlü maskenin üretimini sağlar.Cerrahi maskeler de solunum maskeleri de insan elideğmeden üretilerek paketlenir ve bu sayede yalnızca maskeleri kullanacak olankişi maskeler ile temas sağlamış olur.

Bu makineler gün içerisinde firmanın belirttiği kadar medikalmaske üretimi yapar ve paketler. Maskelerdeki tellerin, iplerin ve katlarındikimi ve şekil verilmesi bu makineler tarafından sağlanır. Sonrasında maskelerşekillerini koruyacak paketlere yine makineler tarafından konularakambalajlanır ve satışının yapılacağı merkezlere gönderilir. Üretim işlemlerisırasında insan eli değmeden maske üretimi kaliteli şekilde sağlanır ve insanelinden çok daha hızlı şekilde makineler maske üretebildiği için kısa zamandadaha fazla maske elde edilir.