İşte CHP’nin 20 referandum yalanı

CHP'nin, 20 maddelik referandum broşürü cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgisi olmayan yalan yanlış iddialarla dolu.

İşte CHP’nin 20 referandum yalanı

  İşte 'ekonomi çökecek' 'TBMM işlevini yitirecek' 'Parti devleti gelecek' iddiaları ve sistemin gerçekte sağlayacağı kazanımlar

CHP'nin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ile ilgili yalanlar üzerine kurduğu algı operasyonu sürüyor. Parti, dağıttığı broşürde sistemi "Tek adam rejimi" olarak nitelendiriyor ve gerçek dışı iddialarda bulunuyor. Broşürdeki 20 maddede, yapılacak değişiklikle ilgili bilgilendirici hiçbir içerik yok.
İşte madde madde CHP'nin yalanları ve gerçekler:


İŞTE O BROŞÜR

 'TEK ADAM' YALANI

YALAN 1

Tek adam rejimi kurulacak, tek adam her şey olacak, devletin tümüne hükmedecek. Bir kişi "başkan" seçilecek ve o kişi hem hükümet hem Meclis hem de mahkeme olacak.

GERÇEK1

Daha güçlü, istikrarlı bir hükümet sistemi kurulacak. Yasama, yürütme, yargı birbirinden bağımsız olacak. Güçler ayrılığı kurumsallaşacak. Bir Cumhurbaşkanı en fazla iki dönem görev yapabilecek. Siyasette dönüşüm zorunlu olacak.

Meclis'in asıl görevi kanun yapmak olacak.

Askeri mahkemeler kaldırılacak. Yargı tamamen sivilleşecek.

SEÇİM ÇARPITMASI

YALAN 2

Başkan olan kişi aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak. O parti belki de senin hiç oy vermediğin/hiç sevmediğin bir parti olacak.

GERÇEK 2

Sadece cumhurbaşkanlığına aday olan kişi partisinden ilişiğini kesmek zorunda kalmayacak.
Yürütmenin başı cumhurbaşkanı ile yasamanın merkezi TBMM üyeleri millet tarafından doğrudan seçilecek. İki seçim ayrı sandıklarda aynı gün yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve TBMM, egemenliğin sahibi millete bahanesiz ve doğrudan hesap verecek.

YARGI YALANI

YALAN 3/9/10

O partinin genel başkanı hâkimleri atayacak. Kanun yapabilecek. Meclis'i feshedebilecek. Başkan hak hukuk tanımaz, zorba biriyse seni koruyacak hiç kimse olmayacak.

GERÇEK 3/9/10

Cumhurbaşkanı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun mevcut sistemde olduğu gibi 4 üyesini seçecek.

Meclis'i feshetme yetkisi olmayacak. Cumhurbaşkanı ya da Meclis erken seçim kararı alırsa her ikisi için de seçim yapılacak.

Cumhurbaşkanı kanun değil kararname çıkarabilecek. Meclis istersi kanun çıkararak kararnameleri ortadan kaldırabilecek.

ETKİSİZ MECLİS İFTİRASI

YALAN 4

Seçtiğin milletvekillerinin hiçbir hükmü kalmayacak. Sözünü kimse dinlemeyecek.

GERÇEK 4

Meclis'e şu anda sahip olmadığı haklar gelecek.

Milletvekilleri, tarihinde ilk defa HSK için üye seçme hakkına sahip olacak. Kanunları milletvekilleri teklif edecek.

KUZEY KORE YALANI

YALAN 5

Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Japonya gibi değil, Suriye, Libya, Mısır, İran, Kuzey Kore, Uganda gibi bir ülkede yaşayacaksın.

GERÇEK 5

Yeni yönetim modeliyle, Türkiye kendine özgü bir sisteme kavuşacak. Bu sayede Türkiye hızla gelişmiş ülkeler sınıfına taşınacak.

 Sistemin Suriye, İran veya Kuzey Kore'ye benzer hiçbir yönü bulunmuyor.

KRALLIK ÇARPITMASI

YALAN 6

Rejim değişecek. Sadece adı "Cumhuriyet" olacak. Gerçekte krallık gibi her şey bir kişinin elinde olacak. Demokrasi kalmayacak.

GERÇEK 6

Rejim değil, sistem değişecek. Cumhuriyet güçlenecek.

Cumhurbaşkanı halk oyuyla seçildiği için güvenoyu da doğrudan halktan alınacak. Böylelikle millet egemenliği tam anlamıyla tesis edilecek.

YARGIDAN MUAF YALANI

YALAN 7/8

Başkan sokakta bir kişiyi öldürse, 400 milletvekili izin vermezse mahkemeye çıkarılamayacak. Başkan ve yardımcıları ile bakanları yolsuzluk yapsa, yetim hakkı yese dahi 400 milletvekili izin vermezse mahkemeye çıkarılamayacak.

GERÇEK 7/8

Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı yalnızca vatana ihanetten yargılanabiliyor.
Yeni sistemde Cumhurbaşkanının iş ve işlemleri yargı denetimine açılıyor.

KRİZ YALANI

YALAN 11/12/13

Tek adam karar verdiğinden belirsizlik hâkim olacak. Kimse yatırım yapmaya cesaret edemeyecek. Ekonomi tek adamın keyfine göre vereceği kararlara kurban edilecek. Kriz, iflaslar, işsizlik ve yoksullukla birlikte çöküş gelecek. Asgari ücreti, fiyatları, maaşları, işçi memur alımlarını, dernek sendika kurulması ve kapatılmasını, her şeyi tek adam belirleyecek. Çatışma ve terör artacak.

GERÇEK 11/12/13

 Artık koalisyonlar, ekonomik krizlere yol açan çok başlılık, siyasi istikrarsızlık, belirsizlik ve bürokratik engeller ortadan kalkacak.

Türkiye'yi IMF gibi kuruluşlara bağımlı kılan krizler tamamen sona erecek.
Türkiye ekonomik, mali, sosyal, kültürel, askeri alanlarda tam bağımsız olacak.

KONTROL YOK YALANI

YALAN 14/15

Beş yılda bir sandığa gidip bir başkan bir de onun partisinin çoğunlukta olduğu Meclis'i seçeceksin. Bir dahaki seçime kadar sana kimse bir şey sormayacak. Seçtiğin milletvekili de başkanı kontrol edemeyecek, senin hakkını koruyamayacak.

GERÇEK 14/15

Seçimler 5 yılda bir yapılacak. Yürütme organı olan cumhurbaşkanı seçildiği an kabinesini belirleyip vakit kaybetmeden icraatlara başlayacak. Kısa süreli herhangi bir partiye dahil olsa bile seçmenin oy verdiği parti ve oy verdiği cumhurbaşkanının partisi aynı olmak zorunda değil. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai sorumluluk getirilecek. Tıpkı cumhurbaşkanı gibi, soruşturulup gerek görülürse yargılanabilecek. Kanun yapma tekeline sahip olan TBMM hem çıkaracağı kanunlarla hem de araştırma, inceleme, yazılı soru ve soruşturma mekanizmalarıyla denetim yetkisini daha etkin kullanacak.

BAKANLIK ÇARPITMASI

YALAN 16

Seçtiğin milletvekilleri bakanlardan ve bürokratlardan hizmet yapmasını isteyemeyecek, hesap soramayacak. Sana hizmet getiremeyecek.

GERÇEK 16

Yeni sistemde bakanlar milletvekili olmak zorunda değil. Milletvekillerinden bakan seçilirse kişinin vekilliği düşmüş olacak. Yeni bakanlar seçimle gelmeyecekleri ve yeniden seçilmek gibi siyasi kaygıları olmayacağı için bölgeler arasında yatırım dengesizlikleri olmayacak.

PARTİ DEVLETİ YALANI

YALAN 17/18

Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girecek. Buraların hepsi "Başkanın Partisine" göre düzenlenecek. Devlet parti devleti olacak. Başkan senin partinden değilse devlet kapısında yerin olmayacak.

GERÇEK 17/18

Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiğinin kesilmemesi o partiye yasama ve yürütme uygulamalarında diğer partilerden farklı kılan bir ayrıcalık tanımayacak. Ayrıca yeni sistem 100 bin imza ile hiçbir parti ile ilişiği olmayan birisine de Cumhurbaşkanı adayı olma imkanı verecek. Yasamanın cami, kışla ve Meclis ile ilgili doğrudan uygulama veya yaptırım gerçekleştirebileceği herhangi bir madde bulunmuyor.

ÜLKE BÖLÜNÜR YALANI

YALAN 19

Başkan isterse devlet kurumlarını bölgelere ayırarak ülkenin bölünmesine neden olabilecek.

GERÇEK 19

Yeni getirilecek sistemde üniter yapının yerini federal yapının alacağına dair hiçbir değişiklik yok. Anayasa değişiklik tartışmalarının en başından beri üniter yapının korunacağı vurgulanıyor.

PADİŞAHLIK YALANI

YALAN 20

Başkan, padişahlarda dahi olmayan, Atatürk'e bile verilmeyen yetkilere sahip olacak.

GERÇEK 20

Yeni sistemle beraber cumhurbaşkanı hesap verebilir hale gelecek. Mevcut sistemde geniş yetkilere sahip ama bu yetkilerine rağmen sorumluluğu bulunmayan cumhurbaşkanı sorumlu hale gelecek.